Tại buổi công bố, ông Đinh Đăng Lập – Phó vụ trưởng Vụ I, Phó trưởng đoàn thanh tra đã trình tóm tắt nội dung theo Kết luận thanh tra số 2090/KL-TTCP ngày 23/11/2022 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra tại Tổng công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

Phát biểu ý kiến, đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước đều cho biết, ngay sau khi nhận được kết luận thanh tra đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời và đúng thời hạn các nội dung kiến nghị.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị tổ chức ngay việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan theo đúng thẩm quyền và đúng quy định.

Được biết, cuộc thanh tra này được thực hiện từ ngày 6/10/2016 với thời gian thanh tra là 70 ngày làm việc thực tế tại đơn vị. Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Duy Bính – thanh tra viên cao cấp, phó vụ trưởng Vụ I – làm trưởng đoàn.

Kể từ khi công bố quyết định thanh tra đến nay là hơn 06 năm, Thanh tra Chính phủ mới ban hành kết luận.

Văn phòng Chính phủ cũng đã có Văn bản số 503/VPCP-V.I ngày 31/1 thông báo ý kiến của Phó thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm đối với các nội dung, kiến nghị nêu trong kết luận. Thanh tra Chính phủ căn cứ kết quả thanh tra và theo thẩm quyền chuyển thông tin các vụ việc vi phạm nêu trong kết luận thanh tra tại PVC sang cơ quan điều tra, Bộ Công an để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời yêu cầu Thanh tra Chính phủ nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc chậm ban hành kết luận thanh tra.

Thanh tra Chính phủ cũng chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xử lý sau thanh tra theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện.

PVC tiền thân là Xí nghiệp Liên hiệp Xây lắp Dầu khí, được Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam chuyển đổi thành Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) năm 2007.