Hội đồng sẽ điều phối các hoạt động liên kết phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kinh tế – xã hội của vùng – Ảnh minh họa

Hội đồng điều phối vùng là tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, thực hiện chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, điều phối giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về liên kết, phát triển bền vững kinh tế vùng.

Theo Quyết định số 974/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng Điều phối Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long nhằm đổi mới cơ chế điều phối vùng, thúc đẩy phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo đó, Hội đồng Điều phối Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Chủ tịch; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Chủ tịch Thường trực. Phó Chủ tịch Hội đồng gồm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Các Ủy viên gồm Thứ trưởng và tương đương của các Bộ và cơ quan ngang Bộ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, thành phố trực thuộc Trung ương: Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Bạc Liêu và Cà Mau.

Theo Quyết định số 975/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng Điều phối Vùng trung du và miền núi phía Bắc với nhiệm vụ đổi mới cơ chế điều phối vùng, thúc đẩy phát triển xanh, bền vững và toàn diện vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Hội đồng Điều phối Vùng Trung du và miền núi phía Bắc do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm Chủ tịch; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Chủ tịch Thường trực. Các Phó Chủ tịch gồm: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Các Ủy viên gồm: Thứ trưởng và tương đương của các Bộ và cơ quan ngang Bộ; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Phú Thọ, Bắc Giang, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên.

Theo quyết định, hai Hội đồng Điều phối Vùng có thể thành lập các tiểu ban làm đầu mối điều phối theo ngành, lĩnh vực hoặc theo các tiểu vùng. Tiểu ban được tổ chức và hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm do Chủ tịch Hội đồng quy định.

Bộ máy tham mưu, giúp việc của Hội đồng Điều phối Vùng, các bộ, Ủy ban Nhân dân tỉnh liên quan đến hoạt động điều phối vùng, gồm: Văn phòng Hội đồng Điều phối Vùng, Tổ Điều phối cấp bộ, Tổ Điều phối cấp tỉnh và Tổ Chuyên gia tư vấn.

Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Hội đồng Điều phối Vùng, sử dụng bộ máy giúp việc để thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng điều phối vùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập Văn phòng Hội đồng Điều phối Vùng; Biên chế công chức của Văn phòng Hội đồng Điều phối Vùng thuộc biên chế của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Quyết định của Thủ tướng nêu rõ, Hội đồng Điều phối Vùng có nhiệm vụ điều phối các hoạt động trong lập, điều chỉnh và tổ chức thực hiện Quy hoạch Quốc gia trong phạm vi liên quan, quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long, quy hoạch tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc, quy hoạch tỉnh trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng thời, có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất về thể chế, cơ chế, chính sách phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng trung du và miền núi phía Bắc, thúc đẩy liên kết vùng, tiểu vùng bảo đảm các quy định, cơ chế, chính sách liên kết vùng, tiểu vùng được thực hiện đồng bộ, nhất quán, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương.

Bên cạnh đó, hội đồng sẽ điều phối các hoạt động liên kết phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kinh tế – xã hội. Trong đó ưu tiên hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông; ghiên cứu, đề xuất việc hình thành Quỹ phát triển hạ tầng vùng.

Song song đó, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương trong vùng giải quyết những vấn đề liên tỉnh, thành phố nằm ngoài thẩm quyền của từng địa phương trong vùng.

Theo KDPT