web analytics

Tập trung giải quyết vướng mắc của nhà đầu tư, doanh nghiệp 15/12/2023

(KDTT) – Năm 2024, UBND tỉnh Hải Dương cần quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 9% trở lên. Triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, các dự án tạo nguồn, nâng cao hiệu quả sử dụng đất tạo động lực phát triển mới, nguồn thu ngân sách năm 2024 và các năm tiếp theo. Khẩn trương triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh sau khi được phê duyệt. Tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh…

Đó là những nội dung Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Hiệu đề nghị UBND tỉnh tập trung để thực hiện hiệu quả các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ năm 2024.

Chú trọng chính sách thu hút đầu tư, an sinh xã hội

Theo đánh giá tại Kỳ họp thứ 19, năm 2023, Hải Dương thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội trong bối cảnh nhiều khó khăn, song với cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong tỉnh, tình hình kinh tế – xã hội năm 2023 đạt kết quả khả quan, có 13/15 chỉ tiêu kinh tế – xã hội đã đạt và vượt kế hoạch. Nhiều khó khăn, vướng mắc tồn tại kéo dài trong các lĩnh vực nghiệm thu, quyết toán các khu dân cư, khu đô thị mới, giải phóng mặt bằng một số công trình, triển khai đầu tư công, tính tiền sử dụng đất của các dự án được quyết liệt chỉ đạo và từng bước được tháo gỡ.

Nhìn lại nửa nhiệm kỳ qua, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) giai đoạn 2021 – 2023 ước tăng bình quân 8,58%/năm, tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2023 ước đạt 62.052 tỷ đồng. Tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện khâu đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Hải Dương là đơn vị cấp tỉnh thứ 5 trong toàn quốc được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, chất lượng giáo dục được duy trì và nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 51,9 triệu đồng vào năm 2020 lên 65,8 triệu đồng vào năm 2023.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Hải Dương Khóa XVII - ẢNH T. CHUNG
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Hải Dương Khóa XVII. Ảnh: T. Chung

“Năm 2023 và từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hải Dương đạt nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực trong bối cảnh chung còn nhiều khó khăn, thách thức. Năm 2023 và tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã quyết định nhiều chủ trương, chính sách mới trên tất cả các lĩnh vực, chú trọng chính sách thu hút đầu tư, chính sách an sinh xã hội  – Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Hiệu khẳng định.

Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của 2 năm 2021, 2022 còn một số hạn chế. Trong đó, có một số chỉ tiêu không đạt. Một số vấn đề được dự báo sẽ rất khó khăn như tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP bình quân cả nhiệm kỳ, thu ngân sách 3 năm đầu kỳ chưa có nhiều đột phá…

Quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 9% trở lên

Trên cơ sở bàn thảo kỹ, HĐND tỉnh Hải Dương đã biểu quyết thông qua 41 nghị quyết. Để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết được thông qua, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ năm 2024, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Hiệu đề nghị UBND tỉnh tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Theo đó, về việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024, đề nghị quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 9% trở lên. Triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, các dự án tạo nguồn, nâng cao hiệu quả sử dụng đất tạo động lực phát triển mới và nguồn thu ngân sách năm 2024 và các năm tiếp theo. Quản lý chặt các nguồn thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời theo quy định; nghiên cứu phương án phân cấp nguồn thu, cơ chế hỗ trợ để giải quyết các tồn đọng trong xây dựng nông thôn mới và đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển ở cả 3 cấp ngân sách.

Khẩn trương triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh sau khi được phê duyệt; tiến hành lập, điều chỉnh các quy hoạch liên quan bảo đảm đồng bộ, thống nhất; nâng cao chất lượng xúc tiến đầu tư nhằm phát huy thế mạnh của tỉnh. Tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Tiếp tục giải quyết khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị ở các cơ sở y tế, giáo dục. Quan tâm bảo đảm bố trí đủ thuốc, vật tư đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường kết nối cung cầu lao động, giải quyết việc làm. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Hiệu nhấn mạnh việc tăng cường các biện pháp quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại các bãi xử lý rác thải tập trung. Thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, gắn với việc thực hiện chuyển đổi số trên các lĩnh vực. Quyết liệt chỉ đạo cải cách hành chính, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện các thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo Thái Hoà/ĐBND

https://daibieunhandan.vn/dien-dan-ky-hop/tap-trung-giai-quyet-vuong-mac-cua-nha-dau-tu-doanh-nghiep-i354242/