Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam, ngày 26/6, Bộ Công Thương Việt Nam và Tổng cục Quản lý Giám sát Thị trường Trung Quốc đã ký kết Biên bản ghi nhớ trong việc thúc đẩy bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đảm bảo an toàn thực phẩm và người tiêu dùng, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quản lý thị trường.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường chứng kiến Lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Tổng cục quản lý giám sát thị trường nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Mục tiêu chính của biên bản ghi nhớ nhằm thiết lập một khuôn khổ hợp tác tổng thể giữa hai Bên tuân thủ luật pháp, quy tắc, quy định và chính sách quốc gia có liên quan có hiệu lực ở quốc gia mình, thiết lập và phát triển hợp tác trong lĩnh vực quản lý thị trường.

Nội dung chính trong thỏa thuận hợp tác về lĩnh vực quản lý thị trường của Bộ Công Thương Việt Nam và Tổng cục Quản lý giám sát thị trường Trung Quốc sẽ căn cứ nguyên tắc và mục tiêu, hai Bên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực quản lý thị trường, cụ thể công tác phòng, chống và xử lý hành chính các hành vi vi phạm pháp luật về thực thi quyền sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Về phía Bộ Công Thương Việt Nam, Tổng cục Quản lý thị trường được chỉ định là đơn vị đầu mối liên hệ triển khai thực hiện Biên bản ghi nhớ; về phía Trung Quốc là Vụ Hợp tác Quốc tế, Tổng cục Quản lý giám sát thị trường Trung Quốc.

Hàng năm hoặc định kỳ, hai Bên sẽ thảo luận và quyết định các hình thức hợp tác phù hợp với các thủ tục, quy định pháp luật hiện hành của mỗi quốc gia và những ưu tiên chiến lược của các bên, đặc biệt tập trung vào các vấn đề như: chia sẻ thông tin về kinh nghiệm chuyên môn và các vấn đề được quan tâm song phương trong lĩnh vực quản lý thị trường; Hợp tác trợ giúp tăng cường năng lực chuyên môn thường xuyên cho công chức hành chính; trao đổi văn bản và các tài liệu pháp luật khác.

Theo KDPT