Nâng cao chất lượng công tác đảng đối với hoạt động của đội ngũ trí
Ông Phạm Quang Thao, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Phạm Quang Thao cho biết, trong những năm qua Đảng uỷ Liên hiệp Hội Việt Nam luôn luôn quan tâm lãnh đạo công tác của Công đoàn và Đoàn Thanh niên. Quyền lợi của đoàn viên công đoàn và cán bộ, viên chức, hội viên đã được quan tâm. Vai trò của Công đoàn trong việc tham gia các hoạt động của cơ quan, tổ chức và bảo vệ quyền lợi người lao động được khẳng định. Đoàn Thanh niên luôn được Đảng đoàn, Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam quan tâm, chỉ đạo mọi hoạt động, giúp xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ trẻ từng bước vững vàng về tư tưởng chính trị, phát triển năng lực chuyên môn và kỹ năng thực hiện công tác vận động trí thức, xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận có đủ bản lĩnh chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn và tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hội thảo tổ chức nhằm đưa ra những giải pháp nâng cao hơn nữa công tác Đảng đối với hoạt động của đội ngũ trí thức, Công đoàn, Đoàn thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam. Đề nghị các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến trên tinh thần thẳng thắn, thiết thực và hiệu quả.

Nâng cao chất lượng công tác đảng đối với hoạt động của đội ngũ trí
Bà Bùi Kim Tuyến, Đảng ủy viên, Phụ trách Công tác dân vận Liên hiệp Hội Việt Nam

Mở đầu Hội thảo, bà Bùi Kim Tuyến, Đảng ủy viên, phụ trách công tác dân vận của Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam đề cập về công tác dân vận. Theo bà Tuyến, tại Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam, công tác dân vận luôn được Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam quan tâm, chỉ đạo. Với đặc thù là tổ chức tập hợp, đoàn kết, vận động, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức Khoa học và Công nghệ, công tác dân vận của Liên hiệp Hội Việt Nam không chỉ gắn với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên mà còn gắn chặt chẽ với công tác vận động trí thức.

Tuy nhiên, bà Bùi Kim Tuyến thẳng thắn thừa nhận, mặc dù số hội viên trong hệ thống Liên hiệp Hội đông, nhưng phần lớn hội viên làm việc theo hình thức kiêm nhiệm hoặc chỉ tham gia vào một số hoạt động chuyên môn, không làm việc thường xuyên, cơ hữu tại hội, nên việc hình thành tổ chức và triển khai các hoạt động đảng, đoàn thể gặp nhiều khó khăn. Đây cũng chính là lý do mà công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể của Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên luôn gặp những khó khăn trong tổ chức và hoạt động, hoạt động chưa thực sự bài bản và chuyên nghiệp. Việc cụ thể hóa các chủ trương, chính sách về công tác dân vận còn hạn chế, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở chưa chủ động, chủ yếu mang tính chất lồng ghép với các hoạt động khác. Công tác kiểm tra, giám sát chưa được triển khai thường xuyên; chưa đề xuất được nhiều các chủ trương, giải pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Dù vậy, Liên hiệp Hội Việt Nam vẫn luôn nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới. Theo đó, Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam luôn chỉ đạo các chi bộ thường xuyên tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên, trí thức trong các chi bộ nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chuyển biến từ nhận thức thành hành động trong các hoạt động đóng góp xây dựng cơ chế, chính sách nói chung và cơ chế chính sách đối với khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, công tác trí thức…

Nâng cao chất lượng công tác đảng đối với hoạt động của đội ngũ trí
Ông Phạm Hữu Duệ, Phó Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam

Tại Hội thảo, ông Phạm Hữu Duệ, Phó Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy đối với Công đoàn và Đoàn thanh niên Liên hiệp Hội trong thời gian tới.

Theo ông Phạm Hữu Duệ, Đối với công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam cần phải bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng ủy đối với công đoàn, tạo điều kiện để công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; tăng cường giao nhiệm vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của công đoàn.

Bên cạnh đó cần phải đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến để người làm việc, người lao động tại Hội nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, thời cơ, thách thức.

Ngoài ra, định kỳ hằng năm và khi cần thiết, Ban thường vụ Đảng uỷ hoặc cán bộ được phân công theo dõi làm việc với Ban chấp hành Công đoàn, nhất là Công đoàn cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam để nắm tình hình hoạt động, chỉ đạo, định hướng nhiệm vụ thời gian tiếp theo…

Đối với Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam cũng cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng uỷ tập trung vào một số vấn đề nhằm xây dựng Đoàn Thanh niên vừa giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy tính chủ động, sáng tạo của tuổi trẻ; giữ vững tính chính trị và tôn trọng tính xã hội trong tổ chức và hoạt động của Đoàn.

Tham gia góp ý tại Hội thảo, bà Trần Thị Hồng Ánh, Chánh Văn phòng Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam cho rằng, cần giữ nguyên cơ cấu tổ chức cán bộ Đảng bộ, chi bộ cho đến khi có quy định mới.

Theo đó, thời gian qua, toàn đảng bộ, chi bộ trong Liên hiệp Hội Việt Nam thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng, Quy định số 171-QĐ/TW ngày 27/6/2008 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng; các quy định khác của Đảng, Đảng ủy Khối và Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam.

Qua 15 năm thực hiện, Đảng ủy Khối hiện đang tiến hành tổng kết, đánh giá và dự kiến định hướng mới cho hoạt động của Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ hội quần chúng nói chung, trong đó có Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam. Tuy nhiên, với cơ cấu tổ chức cán bộ thời gian qua cùng kết quả hoạt động cho thấy, Đảng bộ và các chi bộ Liên hiệp Hội Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội các cấp đề ra. Do đó, trước mắt, đề nghị giữ nguyên bộ máy tổ chức, chỉ thay đổi về nhân sự khi có thay đổi của cấp có thẩm quyền; theo thực tế yêu cầu, nhiệm vụ và quy định mới của Đảng sau khi sửa đổi, ban hành quy định mới thay thế Quy định số 171-QĐ/TW.

Nâng cao chất lượng công tác đảng đối với hoạt động của đội ngũ trí
Ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam

Ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch Công đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam đề nghị, cần tăng cường sự phối hợp, gắn kết hoạt động công đoàn với công tác chuyên môn, để tham gia đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và tranh thủ có hiệu quả sự phối hợp và tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo đối với tổ chức và hoạt động công đoàn. Đặc biệt quan tâm phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong triển khai công tác, tổ chức các hoạt động công đoàn; đặc biệt là sự sáng tạo, năng động của tổ chức công đoàn cơ sở, nơi trực tiếp quy tụ, tập hợp đoàn viên.

Nâng cao chất lượng công tác đảng đối với hoạt động của đội ngũ trí

Tại Hội thảo, nhiều đại biểu cũng đã tham gia góp ý kiến, thẳng thắn chỉ ra những bất cập, khó khăn trong công tác hoạt động. Tuy nhiên, tựu chung các đại biểu đều đưa ra những bài học kinh nghiệm và giải pháp thiết thực nhằm nâng cao công tác Đảng đối với hoạt động của đội ngũ tri thức, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời gian tới. Đặc biệt nâng cao mối quan hệ lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam với các tổ chức trực thuộc Liên hiệp Hội.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Phạm Quang Thao đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như ghi nhận những ý kiến góp ý cụ thể, đi thẳng vào nội dung trọng tâm các vấn đề của các đại biểu tại Hội thảo.

Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam nhấn mạnh: “Trong thời gian tới yêu cầu các tổ chức thuộc Liên hiệp Hội ngày càng phải nâng cao hơn vai trò của Đảng. Công tác Đảng là một vế không tách rời với chính quyền, không thể tách riêng ra và là một thể thống nhất trong hệ thống chính trị”./.

HT/VUSTA

https://kinhdoanhvaphattrien.vn/nang-cao-chat-luong-cong-tac-dang-doi-voi-hoat-dong-cua-doi-ngu-tri-thuc-32937.html