Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Phạm Quang Thao, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam chia sẻ, truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ là nhiệm vụ quan trọng, cốt lõi và cũng là thế mạnh của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên. Cùng với hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội, truyền thông và phổ biến kiến thức đã góp phần tạo ra bản sắc riêng có của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ thuộc hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tích cực truyền thông, phổ biến kiến thức KHCN
PGS.TS Phạm Quang Thao, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam. (Ảnh: Việt Anh)

Trong thời gian qua, Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức thành viên đã luôn chủ động tập hợp lực lượng, nguồn lực để triển khai các hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức..

Theo bà Phạm Thị Bích Hồng, Phó trưởng ban Truyền thông và phổ biến kiến thức của VUSTA: “Truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ (KH&CN) là nhiệm vụ quan trọng, cốt lõi và cũng là thế mạnh của Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên, nơi tập hợp đội ngũ trí thức KH&CN, các chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm và tâm huyết trong việc truyền bá kiến thức cho cộng đồng, người dân và xã hội. Hoạt động này luôn được Lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam đặc biệt quan tâm, cùng với hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội, truyền thông và phổ biến kiến thức đã góp phần tạo ra bản sắc riêng có của đội ngũ trí thức KH&CN thuộc hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam”.

Nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình, trong thời gian qua, Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức thành viên đã luôn chủ động tập hợp lực lượng, nguồn lực để triển khai các hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức, hoạt động này đã có nhiều bước tiến và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tích cực truyền thông, phổ biến kiến thức KHCN
Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Việt Anh)

Tiếp tục với tinh thần ấy, năm 2023, Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên cũng đã thực hiện, triển khai hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức một cách tích cực, tập trung vào các mảng hoạt động quan trọng, cần thiết.

Theo bà Hồng, Báo chí, xuất bản là mảng quan trọng góp phần thực hiện công tác truyền thông, phổ biến kiến thức của Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức thành viên. Trong năm 2023, công tác báo chí và xuất bản được lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam hết sức quan tâm, chỉ đạo, trên cơ sở đó, Ban TT&PBKT đã nghiêm túc, tích cực tham mưu cho Lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam triển khai các chỉ đạo, yêu cầu của cơ quan lãnh đạo, quản lý báo chí xuất bản.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu, khách mời đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, góp ý nhằm tìm ra giải pháp tốt nhất trong quá trình phát triển công tác phổ biến kiến thức, khoa học của Liên hiệp Hội Việt Nam trong thời gian tới./.