Về vị trí, dự án có một phần tại thị trấn Lạc Dương (huyện Lạc Dương) và một phần thuộc phường 7 (thành phố Đà Lạt), tỉnh Lâm Đồng.

Dự án có diện tích 3.998,18 ha bao gồm 7 phân khu chức năng chính và 2 phân khu nông nghiệp kết hợp phát triển du lịch và các khu chức năng khác năm ngoài phạm vi các phân khu.

Theo đề xuất của UBND huyện Lạc Dương, tổng diện tích sử dụng đất của dự án là 3998,18ha. Trong đó, diện tích đất dân dụng là 588,76ha và diện tích đất ngoài dân dụng là 3.409,42ha.

Về ranh giới, dự án có phía Đông giáp xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương; phía Tây giáp xã Lát, huyện Lạc Dương; phía Nam giáp phường 7, thành phố Đà Lạt; phía Bắc giáp đất rừng quốc gia Bidoup – Núi Bà.

Dự án Khu du lịch quốc gia Đankia – suối Vàng có tổng mức đầu tư 30.313 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu tối thiểu yêu cầu với nhà đầu tư tương đương 4.547 tỷ đồng; vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác khoảng 25.766 tỷ đồng.

Tờ trình của UBND huyện Lạc Dương về việc đề xuất dự án Khu du lịch quốc gia Đankia – suối Vàng hơn 30.000 tỷ đồng.

Về tiến độ, dự án được thực hiện từ Quý I/2023 đến quý I/2033 và sẽ được đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

UBND huyện Lạc Dương cho biết, mục tiêu của dự án nhằm hiện thực hóa đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch quốc gia Đankia – Suối Vàng, tỉnh Lâm đồng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt theo quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 11/10/2022.

Đồng thời, dự án sẽ góp phần đưa thành phố Đà Lạt nói riêng và cả tỉnh Lâm Đồng nói chung trở thành điểm đến quan trọng hàng đầu của khu vực Tây nguyên cho khách du lịch, các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.