web analytics

Kinh tế sau 5 tháng đầu năm: Tháo điểm nghẽn để bứt phá 04/06/2019

(KDTT) – Nền kinh tế tiếp tục xu hướng tích cực trong 5 tháng đầu năm nay, nhưng vẫn còn những điểm nghẽn, nhất là về mô hình tăng trưởng.