web analytics

Khó khăn, vướng mắc của các dự án bất động sản đã được tháo gỡ đến đâu? 06/07/2023

(KDTT) – Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cho biết, đối với các dự án lớn, phức tạp, Tổ công tác làm việc trực tiếp để trao đổi. Đồng thời, nổi lên 3 nhóm vấn đề cần tháo gỡ cho các dự án bất động sản.

Cụ thể, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2023, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đã thông tin về kết quả tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản.

Theo đ%BLS