web analytics

Inforgraphic: Điểm tên 4 dự án bất động sản sắp triển khai ở quận Thanh Xuân, Hà Nội 27/03/2023

(KDTT) – UBND TP Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Thanh Xuân. Theo đó, trong năm nay, quận Thanh Xuân có 16 dự án có nhu cầu sử dụng đất, với tổng diện tích gần 15 ha. Trong đó, có 12 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và 4 dự án bất động sản.