web analytics

[Infographic] Một số dự án nhà ở xã hội đã được khởi công trong 6 tháng đầu năm 2023 17/07/2023

(KDTT) – Báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy, từ đầu năm tới nay cả nước có 9 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân được khởi công với tổng số 18.768 căn. Bộ Xây dựng cũng cho biết dự kiến giai đoạn 2021 – 2025 hoàn thành khoảng 428.000 căn; giai đoạn 2025 – 2030 hoàn thành khoảng 634.200 căn nhà ở xã hội. Với mục tiêu của Đề án thì mỗi năm, thị trường sẽ đón nhận thêm khoảng 100.000 – 110.000 căn nhà ở xã hội.
AN NHIÊN
Theo KDPT