Chiều ngày 7/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc theo hình thức trực tuyến của Thường trực Chính phủ với TPHCM triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm thực hiện bằng được và tin tưởng rằng sẽ thực hiện thành công các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM – Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã trình bày báo cáo về đề xuất phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội; Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi báo cáo về công tác chuẩn bị triển khai Nghị quyết.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các cơ quan Trung ương đã quan tâm toàn diện, sâu sát, kịp thời với TPHCM. Trong đó, quan điểm tập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế, chính sách vượt trội, có tính đột phá bằng cơ chế thí điểm với TPHCM là hoàn toàn đúng đắn và cần thiết, nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ.

Bí thư Nguyễn Văn Nên cho rằng cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với TPHCM là rất kịp thời và ngày mai, Thành ủy TPHCM sẽ tiếp tục có cuộc họp để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. UBND, HĐND TPHCM cũng sẽ kịp thời ban hành các văn bản theo thẩm quyền.

Bí thư TPHCM cho rằng, tổ chức thực hiện Nghị quyết là công việc có nhiều khó khăn, thách thức và trong quá trình đó, yếu tố quyết định là cán bộ, con người, các cơ quan liên quan cần phối hợp chặt chẽ và TPHCM sẽ làm hết sức mình để đạt kết quả tốt nhất có thể.

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, cần xác định việc triển khai Nghị quyết không chỉ riêng cho TPHCM, nếu thực hiện thành công thì cả nước cùng được hưởng, nên đây là nhiệm vụ chung, cả nước phải cùng chung tay với TPHCM, mỗi người, mỗi cơ quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình cần thực hiện tốt các công việc được giao theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là “cả nước vì TPHCM, TPHCM vì cả nước”. Để triển khai đầy đủ, hiệu quả Nghị quyết, bên cạnh các điều, khoản quy định cụ thể, áp dụng trực tiếp được ngay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan cần ban hành quy định chi tiết để triển khai. Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các bộ, ngành liên quan và TPHCM đã khẩn trương rà soát, xác định nhiệm vụ để triển khai thực hiện. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nhiệm vụ khác mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan và TPHCM cần khẩn trương thực hiện.
Thủ tướng nhấn mạnh tư tưởng chỉ đạo trong triển khai Nghị quyết là phải chủ động, kịp thời, bám sát tình hình thực tiễn, hành động quyết liệt và có sản phẩm cụ thể với hiệu quả cân đong đo đếm được, nhân dân được thụ hưởng thật. Về tổ chức thực hiện, Thủ tướng nhất trí với ý kiến của Thành phố Hồ Chí Minh thành lập ngay Ban Chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố làm Phó Trưởng Ban thường trực; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối. Thủ tướng yêu cầu ban hành ngay Kế hoạch hành động của Chính phủ, trong đó phân công nhiệm vụ rõ ràng, giao các Phó Thủ tướng phụ trách. Hai văn bản này phải ban hành trong vài ngày tới. Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và TPHCM rà soát những nội dung cần phải ban hành Nghị định thì tham mưu Chính phủ ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn, đi đôi với phân công bộ, ngành chủ trì và các Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực trực tiếp chỉ đạo. Các bộ, ngành cũng phải khẩn trương ban hành Thông tư, văn bản hướng dẫn trong thẩm quyền với thủ tục rút gọn. Các nhiệm vụ trên phấn đấu hoàn thành trong tháng này, chậm nhất là ngày 15/8. Riêng nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với TPHCM tham mưu, xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để trình Thủ tướng ban hành ngay trong tháng 7 này. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Văn phòng Chính phủ và TPHCM rà soát lại, những nội dung cần Chính phủ ban hành Nghị định thì Chính phủ ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn đi đôi với phân công bộ, ngành chủ trì và các Phó Thủ tướng phụ trách trực tiếp chỉ đạo để xử lý các vấn đề còn ý kiến khác nhau, nếu có vướng mắc thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Các bộ, ngành khẩn trương ban hành thông tư, các văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền và trình tự, thủ tục rút gọn. Các nhiệm vụ này phấn đấu hoàn thành trong tháng 8/2023.
Riêng nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và TPHCM khẩn trương xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 7/2023. Thủ tướng yêu cầu trong quá trình tổ chức thực hiện, cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; nếu xuất hiện các khó khăn, vướng mắc thì tiếp tục ban hành các văn bản hướng dẫn; đề nghị các cơ quan báo chí tập trung khuyến khích, cổ vũ, động viên, đồng hành cùng Chính phủ, TPHCM và các bộ ngành trong quá trình thực hiện, triển khai Nghị quyết. Thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm thực hiện bằng được và tin tưởng rằng sẽ thực hiện thành công các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị và Quốc hội.

Theo KDPT