Dự kiến hoạt động Thành phố Thủ Đức từ ngày 7/2/2021 06/01/2021

(KDTT) – Mới đây, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản khẩn điều chỉnh tiến độ triển khai việc sắp xếp bộ máy tổ chức tại TP Thủ Đức. Theo đó, việc sắp xếp nhân sự sau sáp nhập các quận 2, 9 và Thủ Đức sẽ được chia làm ba giai đoạn.

Giai đoạn 1 (từ ngày 1/1 đến 7/2/2021): Hoàn thành sắp xếp, bàn giao, ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự tổ chức Đảng, chính quyền… để bộ máy hành chính nhà nước của TP Thủ Đức chính thức hoạt động từ ngày 7/2.

Việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy Thủ Đức và các Thành ủy viên xong trước ngày 8/1. Tại các phường mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường cũ, việc chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư và Phó Bí thư các phường mới xong trước ngày 14/1. HĐND thành phố Thủ Đức sẽ được triệu tập họp trước ngày 14/1. Việc bầu các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND thành phố và các chức danh khác thuộc thẩm quyền xong trước ngày 17/1.

Một ngày sau đó, HĐND các phường sẽ được triệu tập họp. Việc bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND các phường mới sẽ xong trước ngày 20/1. Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy; tài sản; biên chế, công chức, viên chức và người lao động… của các cơ quan ngành dọc trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn xong trước ngày 25/1. Việc thay đổi bảng tên và biển hiệu, các cơ quan, đơn vị và địa phương xong trước ngày 1/2. Việc thành lập Ủy ban Bầu cử các cấp xong trước ngày 7/2.

Giai đoạn 2 (từ ngày 7/2 đến ngày bầu cử 23/5): Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ sau khi sắp xếp, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bên cạnh đó, cần thực hiện thủ tục chuyển đổi miễn phí các loại giấy tờ có liên quan đến đời sống, an sinh xã hội, kinh doanh cho cá nhân và tổ chức. Tập trung giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính.

Giai đoạn 3 (sau ngày bầu cử 23/5): Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy các cơ quan sau bầu cử; hoàn thành cơ bản phương án bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đồng thời, xây dựng và ban hành quyết định phân cấp, ủy quyền cho UBND, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức mang tính đột phá, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành của TP Thủ Đức.

NHÃ MI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo: KDPT