Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group, mã CK: DIG) vừa báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán 75 triệu cổ phiếu cổ phiếu riêng lẻ huy động thành công 1.500 tỷ đồng trong năm 2021.

Trong đó, sau khi trừ đi chi phí phát hành là 143 triệu đồng, tổng số tiền huy động được từ đợt phát hành là 1.499,9 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cũng cho biết, toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để đầu tư vào Dự án Khu đô thị mới bắc Vũng Tàu (DIC Solar City Vũng Tàu) tại phường 12, Bà Rịa – Vũng Tàu. Theo cập nhật của DIC Group, tính đến ngày 7/4, công ty đã giải ngân hơn 1.283 tỷ đồng để thanh toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng cho dự án trên.

Như vậy, số tiền còn lại chưa giải ngân đến thời điểm báo cáo là 216,4 tỷ đồng.

Nguồn: DIC Corp.

Được biết, dự án Khu đô thị Bắc Vũng Tàu có quy mô hơn 90,5 ha với tổng mức đầu tư hơn 10.971 tỷ đồng. Trong đó, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng là 4.680 tỷ đồng, tiền sử dụng đất 3.240 tỷ đồng và chi phí xây dựng 668 tỷ đồng.

Dự án được khởi công vào quý I/2015, thời gian hoàn thành dự kiến là vào quý IV/2026.

Về số vốn, DIC Corp sẽ bố trí vốn vay 3.417 tỷ đồng để thực hiện dự án. Còn lại 7.063 tỷ đồng là vốn tự có và vốn huy động khác.

Liên quan đến tình hình phát cổ phiếu của DIC Corp trong giai đoạn từ năm 2021 đến nay, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) cho biết, qua rà soát nhận thấy công ty đã chậm công bố thông tin có sự thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tại các đợt phát hành.

Trong đó, lần đầu tiên là khi Công ty phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại DIC (ngày kết thúc đợt chào bán cổ phiếu hoán đổi là 1/7/2020); Lần thứ hai, khi DIC Corp phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 (ngày kết thúc đợt phát hành là 31/3/2021); và lần ba, khi Công ty phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 (ngày kết thúc đợt phát hành là 9/6/2021).

Căn cứ quy định pháp luật, HoSE nhắc nhở và đề nghị DIC Corp tuân thủ quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.