Cụ thể, năm 2019, Công ty báo lỗ sau thuế 18,7 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là 298,7 tỷ đồng; Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,0043 lần.

Sang năm 2020, Công ty Biển Đông tiếp tục báo lỗ sau thuế 27,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp lại tăng vọt 75,5% so với năm 2010 lên mức 524,4 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu cũng tăng từ 0,0043 lần lên 3,13 lần, tương đương nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 1.641,4 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2022, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Công ty Biển Đông là 13,24 lần.

Theo HNX, trong năm 2020, doanh nghiệp này phát hành thành công lô trái phiếu có mã BIENDONGH2025001. Lô trái phiếu này có tổng khối lượng phát hành là 1.320.800 trái phiếu có mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, giá trị theo mệnh giá là 1.320,8 tỷ đồng. Lô trái phiếu BIENDONGH2025001 được phát hành ngày 14/12/2020, có kỳ hạn 54 tháng, đáo hạn 14/06/2025, lãi suất 9,4%/năm.

Đại lý phát hành, đăng ký và lưu ký là Công ty Cổ phần chứng khoán VPS; Đại lý quản lý tài sản đảm bảo và tổ chức quản lý tài khoản là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vương (VPBank).

Sau khi hút vốn hơn 1.300 tỷ đồng từ trái phiếu, hoạt động kinh doanh của Công ty Biển Đông vẫn không hề “khá khẩm” hơn khi báo lỗ 137,7 tỷ đồng trong năm 2021. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp giảm xuống còn 386,7 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng lên mức 4,64 lần, tương đương nợ phải trả của doanh nghiệp là 1.794 tỷ đồng, tương đương tăng 9,3%.

Tính đến ngày 31/12/2022, vốn chủ sở hữu của Công ty Biển Đông ở mức 244,1 tỷ đồng giảm 36,8% so với đầu năm. Nguyên nhân là công ty này tiếp tục báo lỗ 142,5 tỷ đồng trong năm 2022. Do đó, vốn chủ sở hữu giảm mạnh khiến Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của công ty Biển Đông tăng mạnh từ 4,64 lần lên 13,24 lần trong năm 2022. Tương ứng tổng nợ phải trả của doanh nghiệp này là 3.231,9 tỷ đồng, tăng 1.437,6 tỷ đồng (gần gấp đôi) so với đầu năm.

Như vậy so với năm 2020, vốn chủ sở hữu của Công ty Biển Đông đã giảm hơn 50%.

Sau hơn 4 năm lỗ liên tiếp, vốn của Công ty Biển Đông giảm hơn 50%.

Theo cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Biển Đông được thành lập vào ngày 23/05/2014, có địa chỉ tại Phòng 706 tầng 7, Toà nhà 362 Phố Huế, P.Phố Huế, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội. Có ngành nghề chính là hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính cụ thể là hoạt động tư vấn đầu tư (Không bao gồm tư vấn pháp luật, thuế, tài chính, hôn nhân có yếu tố nước ngoài).

Người đại diện theo pháp luật là bà Hoàng Thị Kim Thanh. Ngoài ra, bà Kim Thanh còn là đại diện các doanh nghiệp Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Sun City. Ngoài ra, bà Kim Thanh còn là đại diện các doanh nghiệp Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Sun City.

Theo KDPT