Thực tiễn tại Công ty TNHH Beta Proptech (Beta Proptech) theo kết luận thanh tra Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội yêu cầu nộp tiền bảo hiểm còn nợ để đảm bảo quyền lợi người lao động.

Kết luận thanh tra của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội.

Cụ thể, thực hiện Quyết định số 7350/QĐ-BHXH ngày 08/11/2022 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội về việc thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT; kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT tại đơn vị sử dụng lao động; ngày 21/11/2022, ngày 05/01/2023 và ngày 12/01/2023, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra đối với Công ty TNHH Beta Proptech.

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 27/01/2023 của Trưởng đoàn thanh tra cho thấy Công ty Beta Proptech chưa chuyển tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN hằng tháng, còn nhiều tháng chậm chuyển tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Bên cạnh đó, tính đến thời điểm thanh tra, Công ty còn nợ số tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN là 240.295.900 đồng (chưa kể số phát sinh phải đóng của tháng 01/2023). Ngoài ra, còn 37 người đã chấm dứt quan hệ lao động nhưng chưa được xác nhận. Sổ BHXH chưa được xác nhận do Công ty còn nợ tiền đóng BHXH.

Theo kết luận thanh tra 568/KL-BHXH, Giám đốc BHXH TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc Công ty TNHH Beta Proptech chuyển ngay số tiền còn nợ BHXH, BHYT, BHTN là 240.295.900 đồng và số tiền phải đóng BHXH, BHYT, BHTN của tháng 01/2023 về tài khoản thu của BHXH quận Thanh Xuân.

Đồng thời, từ tháng 02/2023 trở đi, chuyển tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN hằng tháng theo quy định tại Điều 86, Luật BHXH năm 2014; khoản 1, Điều 15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 và khoản 1, khoản 2, Điều 44 Luật Việc làm năm 2013.

Đối với 37 trường hợp đã chấm dứt quan hệ lao động nhưng chưa được xác nhận, BHXH TP Hà Nội yêu cầu Beta Proptech đóng BHXH, làm thủ tục xác nhận và trả sổ BHXH cho những người này để họ tự quản lý sổ BHXH theo quy định tại khoản 5, Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014.

Theo đó, đề nghị Beta Proptech thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện về Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội trước ngày 14/3/2023 (thông qua phòng Thanh tra – Kiểm tra, Số 15 Cầu Đơ, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội).

Giám đốc TP Hà Nội giao phòng Thanh tra – Kiểm tra theo dõi, đôn đốc Công ty TNHH Beta Proptech thực hiện kết luận. Sau thời hạn trên, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội sẽ tổ chức kiểm 5 tra việc thực hiện kiến nghị và tiến hành xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Chính phủ, nếu Công ty không thực hiện kiến nghị, tiếp tục vi phạm.

Được biết, ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty TNHH Beta Proptech là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Địa chỉ trụ sở chính ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Tầng 3, tòa IP2, Imperial Plaza, số 360 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.