Chuyển đổi số ngành Thuế: Ứng dụng dữ liệu lớn vào quản lý thuế

Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định 1855 về “Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan đến năm 2025”, trong đó, có đưa ra chỉ tiêu phấn đấu hoàn thành mục tiêu hải quan số, 95% chứng từ hồ sơ hải quan được tiến tới số hóa. Mục đích nhằm giảm thời gian thông quan, cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho hơn 80.000 doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu.

Chuyển đổi số ngành Hải quan: Thực hiện thủ tục hải quan, đóng thuế 24/7 mọi lúc, mọi nơi
Trong thời gian vừa qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ số của ngành Hải quan đã có bước tiến nhảy vọt

Hiện nay, hệ thống thông quan điện tử cho phép doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan, đóng thuế 24/7 mọi lúc, mọi nơi, chỉ cần có kết nối Internet. 99% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đã được thực hiện hải quan điện tử.

Tỷ lệ tờ khai luồng xanh hiện nay đang chiếm trên 66%, luồng vàng là trên 29%, luồng đỏ là trên 3%. Như vậy, đa số các hàng hóa thuộc luồng xanh đều được thông quan ngay lập tức với thời gian chỉ từ 1-3 giây.

Trả lời PV Bản tin Tài chính – Kinh doanh (VTV), ông Âu Anh Tuấn, Cục trưởng Cục giám sát, quản lý về Hải quan, Tổng cục Hải quan, cho biết: “Trên 95% tổng số tờ khai xuất nhập khẩu doanh nghiệp không phải tiếp xúc và làm việc trực tuyến với công chức hải quan, chỉ cần liên hệ với kinh doanh cảng, hãng tàu để làm thủ tục nhận hàng, qua đó, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, giảm thời gian thông quan, thời gian giải phóng hàng, giảm tiếp xúc trực tiếp giữa công chức hải quan với doanh nghiệp, góp phần hạn chế tiêu cực, phiền hà sách nhiễu trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan”./.

BẢO TRUNG

https://kinhdoanhvaphattrien.vn/chuyen-doi-so-nganh-hai-quan-thuc-hien-thu-tuc-hai-quan-dong-thue-247-moi-luc-moi-noi-31327.html