web analytics

Chính phủ thúc đẩy hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân có khả năng cạnh tranh quốc tế 20/05/2019

(KDTT) – Tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV khai mạc tại Hà Nội sáng 20/5, báo cáo tình hình kinh tế – xã hội, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đã nêu những thành tựu của năm 2018, tình hình kinh tế – xã hội những tháng đầu năm 2019.

Phó Thủ tướng cũng đã trình bày 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ từ nay tới hết năm 2019. Trong đó nhấn mạnh tới việc ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy, hình thành các tập đoàn tư nhân lớn, có khả năng cạnh tranh trong khu vực và trên quốc tế.

Phó thủ tướng Trương Hoà Bình báo cáo trước Quốc hội sáng 20/5. Ảnh: Hoàng Phong

Kinh tế vĩ mô tiếp tục được kiểm soát

Theo báo cáo của Chính phủ, tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước đạt 7,08% (đã báo cáo là hơn 6,7%), cao nhất kể từ năm 2008, thuộc nhóm các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới. GDP bình quân đầu người đạt 2.590 USD. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; chất lượng tăng trưởng được cải thiện; đóng góp vào năng suất của các nhân tố tổng hợp (TFP) đạt 45,2% (bình quân 3 năm 2016 – 2018 là 43,29%, vượt mục tiêu kế hoạch 5 năm đề ra là 30 – 35%); năng suất lao động tăng gần 6%; hiệu suất sử dụng vốn đầu tư tăng. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện đạt 19,1 tỷ USD, tăng 9,1%. Kim ngạch xuất khẩu tăng 13,2% (đã báo cáo 11,2%), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 480 tỷ USD và xuất siêu 6,8 tỷ USD, cao nhất từ trước tới nay.  Thu ngân sách nhà nước vượt 8% so với dự toán (đã báo cáo vượt 3%); bội chi ngân sách 3,46% GDP (đã báo cáo 3,67%); nợ công ở mức 58,4% GDP (đã báo cáo 61,4%).

“Kết quả trên đây khẳng định, những nhận định, đánh giá mà Chính phủ đã báo cáo Quốc hội là phù hợp, trong đó có nhiều mặt tốt hơn”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết. PI thấp nhất 3 năm qua, dự trữ ngoại hối đạt kỷ lục

Theo Phó Thủ tướng, tình hình kinh tế – xã hội những tháng đầu năm 2019 được giữ ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4 tháng tăng 2,71% – thấp nhất trong 3 năm qua. Tỷ giá, thị trường ngoại hối ổn định. Dự trữ ngoại hối nhà nước đạt kỷ lục. Tăng trưởng kinh tế (GDP) quý I đạt 6,79%. Xuất khẩu 4 tháng đạt 78,8 tỷ USD, tăng 5,8%; xuất siêu 711 triệu USD…

Cùng với phát triển kinh tế, Chính phủ cũng chú trọng chỉ đạo thực hiện các chính sách phát triển văn hóa, xã hội và tập trung giải quyết các vấn đề xã hội.

7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Chính phủ nhận định từ nay đến cuối năm 2019 và trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ là rất nặng nề, báo cáo của Chính phủ nêu rõ 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sẽ thực hiện trong thời gian tới:

Một là, kiên định mục tiêu củng cố nền tảng vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng.

Hai là, thực hiện quyết liệt cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thúc đẩy hình thành những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, tiềm lực mạnh, có năng lực cạnh tranh khu vực, quốc tế”, Phó thủ tướng nói.

Ba là, chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Bốn là, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

Năm là, đẩy mạnh cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Sáu là, tăng cường quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Bảy là, chủ động đẩy mạnh thông tin và truyền thông; tăng cường công tác phối hợp giữa Chính phủ với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể.

                                                                                                                                                                      Theo KDPT