Chính phủ thống nhất cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác 09/06/2021

(KDTT) – Theo Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021, Chính phủ thống nhất cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021 để bổ sung nguồn phòng, chống dịch Covid-19, tăng đầu tư phát triển và nhiệm vụ an ninh, quốc phòng cần thiết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5.

Hôm qua (8/6), Văn phòng Chính phủ thông báo nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5.2021, với nhiều quyết nghị quan trọng.

Trong đó, Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Tài chính về cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của các bộ, cơ quan T.Ư, địa phương (trừ các hoạt động quan trọng, cấp bách và phục vụ chống dịch của các bộ Quốc phòng, Công an, Y tế, kinh phí hoạt động ngoại giao quốc gia khác của Bộ Ngoại giao) và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021 để bổ sung nguồn phòng, chống dịch Covid-19, tăng đầu tư phát triển và nhiệm vụ an ninh, quốc phòng cần thiết; Bộ Tài chính có báo cáo cụ thể Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/6.

Báo cáo Quốc hội cho phép thu hồi các khoản kinh phí thường xuyên đã giao cho các bộ, cơ quan T.Ư và địa phương nhưng đến 30/6/2021 chưa phân bổ hoặc đã phân bổ nhưng chưa thực hiện (chưa phê duyệt dự toán, chưa tổ chức đấu thầu) và các khoản kinh phí thường xuyên chưa thực sự cần thiết để bổ sung nguồn dự phòng của ngân sách T.Ư và ngân sách địa phương chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phục vụ chiến lược vắc xin.
DUY KHÁNH