web analytics

Bất động sản thu hút gần 50% vốn FDI của TP.HCM trong 5 tháng đầu năm 2019 10/06/2019

(KDTT) – Theo UBND TP.HCM, trong 5 tháng đầu năm 2019, hoạt động kinh doanh bất động sản thu hút 46,7% trong 2.77 tỷ USD tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn thành phố, đứng đầu trong các ngành nghề và lĩnh vực.

Trong 5 tháng đầu năm 2019, hoạt động kinh doanh bất động sản tại TP.HCM thu hút 46,7% trong 2.77 tỷ USD tổng vốn FDI trên địa bàn thành phố.

Theo UBND TP.HCM, trong 5 tháng đầu năm 2019, hoạt động kinh doanh bất động sản thu hút 46,7% trong 2.77 tỷ USD tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn thành phố, đứng đầu trong các ngành nghề và lĩnh vực.

Bất động sản dẫn đầu về thu hút vốn FDI tại TP.HCM trong 5 tháng đầu năm 2019 – Nguồn: Internet

Nguồn vốn FDI bao gồm vốn thu hút được dưới hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong các doanh nghiệp trong nước. Trong đó, các dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có 451 dự án với tổng vốn đầu tư 472,16 triệu USD (tăng 22,6% số dự án cấp mới và tăng 9,2% vốn đầu tư so với cùng kỳ). Trong số các dự án được điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, có 102 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước thực hiện điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm 214 triệu USD (bao gồm các dự án tăng và giảm vốn), so với cùng kỳ, tăng 27,5% số dự án điều chỉnh và tăng 35,8% vốn đầu tư. Thành phố cũng chấp thuận cho 1.719 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục để được góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, với vốn góp đăng ký tương đương 2,08 tỷ USD (so với cùng kỳ, tăng 33,3% về số trường hợp và tăng 64,3% về vốn đầu tư); trong đó, hoạt động kinh doanh bất động sản có vốn đầu tư nhiều nhất (23,7%).

Dòng vốn đến chủ yếu từ nhà đầu tư các nước như British Virgin Islands có vốn đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất (33%); tiếp theo là Hàn Quốc chiếm 27,8%; Nhật Bản chiếm 17,2%; Singapore chiếm 5%; Hồng Kông chiếm 2,6%.

Xếp sau bất động sản về thu hút vốn FDI là bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ôtô, môtô, xe máy và xe có động cơ khác chiếm 18,7%; hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ chiếm 18,4%; công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 14,7%; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội chiếm 5,7%.

R.N
(Hợp tác phát triển nội dung cùng Rubix International)

Theo: kinhdoanhvaphattrien.vn