web analytics

11 tháng, ngành Hải quan thu ngân sách 335.116 tỷ đồng 07/12/2023

(KDTT) – Theo thông tin Tổng cục Hải quan phát đi chiều 6/12, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước tháng 11 năm 2023 ước đạt 60,88 tỷ USD, giảm 1,4% (tương ứng giảm 891 triệu USD) so với tháng trước.

Trong đó, nhập khẩu tháng 11 ước đạt 29,80 tỷ USD, tăng 1% (tương ứng tăng 891 triệu USD) so với tháng trước; xuất nhập khẩu tháng 11 ước đạt 31,08 tỷ USD, giảm 3,6% (tương ứng giảm 1,17 tỷ USD) so với tháng trước. Như vậy, cán cân thương mại tháng 11 ước tính xuất siêu 1,45 tỷ USD.

ngành Hải quan thu ngân sách
11 tháng, ngành Hải quan thu ngân sách hơn 335 nghìn tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Lũy kế 11 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 619,17 tỷ USD, giảm 8,3% (tương ứng giảm 55,75 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, nhập khẩu 11 tháng năm 2023 ước đạt 296,67 tỷ USD, giảm 10,7% (tương ứng giảm 35,63 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022, xuất khẩu 11 tháng năm 2023 ước đạt 322,5 tỷ USD, giảm 5,9% (tương ứng giảm 20,12 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022.

Như vậy, cán cân thương mại 11 tháng năm 2023 ước tính xuất siêu 25,82 tỷ USD.

Về thu ngân sách nhà nước, số thu tháng 11 đạt 32.699 tỷ đồng, qua đó nâng số thu trong 11 tháng lên 335.116 tỷ đồng, bằng 78,9% dự toán, giảm 16,8% so với cùng kỳ năm 2022./.