Tình hình hoạt động doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 6/2023, có 5.102 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; 5.749 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; 1.482 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 21,2% và giảm 12,2%.

Ảnh minh họa

Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn 60.200 doanh nghiệp (tăng 18,2% so với cùng kỳ năm trước); 31.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể (tăng 28,9%); 8.800 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (tăng 2,8%). Như vậy sau nửa đầu năm 2023 đã có 100.000 doanh nghiệp đóng cửa (16.700 doanh nghiệp đóng cửa mỗi tháng).

Tuy nhiên trong chiều ngược lại, sau 6 tháng đầu năm, cả nước cũng có 113.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại thị trường. Trong đó là 75.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 37.700 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Dù tình hình hoạt động của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn tuy nhiên theo Cục Đăng ký Kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã có nhiều tín hiệu tích cực. Theo thống kê, bình quân mỗi tháng 16.700 doanh nghiệp đóng cửa mỗi tháng sau 6 tháng đầu năm. Con số này đã giảm so với mức bình quân doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong một tháng của giai đoạn 5 tháng đầu năm 2023 (17.600 doanh nghiệp) và giai đoạn 4 tháng đầu năm 2023 (hơn 19.000 doanh nghiệp).

Ngoài ra, theo Cục Đăng ký kinh doanh trong tháng 6/2023, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường đạt mức cao nhất trong tháng 6 từ trước đến nay. Thống kê, tháng 6 có 13.900 doanh nghiệp thành lập mới cùng với đó là 7.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Tổng cục Thống kê cho biết, kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý II/2023 cho thấy có 27,5% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn so với quý I/2023. Dự kiến quý III/2023, có 34,3% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên so với quý II/2023; 38,3% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và 27,4% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn.

Theo KDPT