Vốn đăng ký bình quân của một doanh nghiệp “tân binh” lên đến 12,6 tỷ đồng, cao kỷ lục trong những năm gần đây 01/08/2019

(KDTT) – Trong 7 tháng đầu năm 2019 có 79,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với quy mô vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp tăng mạnh, đạt 12,6 tỷ đồng, tăng 23,9%.