web analytics

Việt Nam rút Luật Sửa đổi đất đai khỏi chương trình họp Quốc hội 22/04/2019

(KDTT) – Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ rút Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ra khỏi chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp sẽ được rút ra khỏi chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 của Việt Nam.

Theo Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất dự kiến chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 14, khai mạc vào ngày 20/05/2019 và dự kiến bế mạc vào ngày 14/6/2019. Trong đó, đã điều chỉnh một số dự án, dự thảo so với nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. Trong đó, sẽ rút 3 dự án luật để có thêm thời gian tiếp tục hoàn thiện: Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.

Luật Sửa đổi đất đai đã bị rút khỏi chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 – Nguồn: Internet

Liên quan đến Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai, theo nghị quyết của Quốc hội, dự án luật này thuộc chương trình năm 2019 (cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7, thông qua tại kỳ họp thứ 8). Tại phiên họp thứ 33 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa qua Chính phủ đề nghị rút ra khỏi chương trình năm 2019 nhưng chưa rõ thời gian sẽ trình.

Một số vị uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng đồng ý cần có thêm thời gian để đánh giá kỹ hơn tác động của việc sửa luật này. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý không phải là lùi vô thời hạn mà đề nghị Chính phủ phải tổng kết, đánh giá việc thực hiện Luật Đất đai thời gian qua và đánh giá tác động của việc ban hành những chính sách mới trong bộ luật này đối với phát triển kinh tế – xã hội đất nước và đưa vào chương trình 2020.​

R.N
(Hợp tác phát triển nội dung cùng Rubix International)

Theo KDPT