TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 16/11/2020

(KDTT) – Theo UBND TP Hồ Chí Minh, Thành phố đã giao và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công hơn 42.000 tỷ đồng, tính đến hết tháng 10, thành phố đã giải ngân khoảng 23.000 tỷ đồng, đạt gần 55% tổng kế hoạch, cao hơn so với cùng kỳ. Nếu tính luôn khối lượng hoàn thành nhưng chưa thực hiện xong thủ tục giải ngân tại Kho bạc Nhà nước thì tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 60% kế hoạch vốn đã giao.

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh giải ngân vốn đầu các dự án đầu tư công cho các công trình giao thông trọng điểm. Ảnh: CTV

Dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 của TP Hồ Chí Minh vẫn đạt kết quả tích cực, số vốn giải ngân lớn gấp 235 lần và tỷ lệ giải ngân tăng gấp 1,89 lần so với cùng kỳ. Tuy nhiên, so với yêu cầu của Chính phủ, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của TP Hồ Chí Minh vẫn chưa đạt, do công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn chậm, ảnh hưởng tiến độ thi công và giải ngân.

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, để công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đảm bảo theo kế hoạch, UBND TP Hồ Chí Minh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND TP Hồ Chí Minh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 của thành phố từ dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang dự án có tỷ lệ giải ngân cao; rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố điều chỉnh những dự án không thể thực hiện hết kế hoạch sang những dự án có nhu cầu bổ sung kế hoạch trung hạn…

Đối với dự án đã hoàn thành, chủ đầu tư phải nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong việc thực hiện công tác quyết toán dự án đảm bảo thời gian, nội dung biểu mẫu theo quy định; chủ động giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán; tổ chức thẩm tra báo cáo quyết toán đầy đủ nội dung theo quy định.

Đối với các dự án có khả năng hoàn thành năm 2020, các chủ đầu tư tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu; lập hồ sơ, thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm và không gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

Đối với các dự án khởi công mới cũng phải khẩn trương lập hồ sơ thiết kế và dự toán theo đúng quy định; phê duyệt và lựa chọn nhà thầu để sớm thi công dự án; phối hợp với các đơn vị liên quan, xử lý dứt điểm đối với những dự án còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công xây dựng; có biện pháp đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ (từ việc bổ sung, điều chỉnh, thẩm tra và phê duyệt dự án, duyệt thiết kế dự toán đến việc thẩm tra phê duyệt khối lượng phát sinh, tổ chức nghiệm thu khối lượng, hoàn thiện hồ sơ thanh toán…) gửi Kho bạc Nhà nước làm cơ sở kiểm soát, thanh toán, không để dồn thanh toán vào cuối năm gây áp lực cho ngân sách.

Mới đây, trong cuộc họp báo cáo về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cũng đã yêu cầu Sở Nội vụ nắm bắt, theo dõi các đơn vị giải ngân dưới 90% thì không xét thi đua hoàn thành nhiệm vụ và không chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội cho người đứng đầu, chủ đầu tư dự án.

NGUYỄN HOÀNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo link gốc: https://baotintuc.vn/kinh-te/tp-ho-chi-minh-day-nhanh-tien-do-giai-ngan-von-dau-tu-cong-20201112134638128.htm