web analytics

TP.HCM chỉ đạo giải quyết ngay vướng mắc của doanh nghiệp bất động sản 17/05/2019

(KDTT) – UBND TP.HCM vừa yêu cầu các sở, ngành chức năng sớm giải quyết các kiến nghị của Hiệp hội bất động sản TP.HCM và doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn thành phố.

Các kiến nghị còn vướng mắc thì báo cáo UBND TP.HCM để giải quyết dứt điểm trong tháng 5/2019.

UBND TP.HCM vừa yêu cầu các sở, ngành chức năng sớm giải quyết các kiến nghị của Hiệp hội bất động sản TP.HCM và doanh nghiệp tại Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản trên địa bàn TP.HCM; đối với những kiến nghị còn vướng mắc thì báo cáo UBND thành phố giải quyết dứt điểm trong tháng 5/2019.

Theo đó, Văn phòng UBND TP.HCM sẽ sớm hoàn thành việc xây dựng quy trình liên thông với các sở, ngành trong giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức để trình UBND TPHCM ban hành trong tháng 6/2019. Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) cần duy trì cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền TPHCM, nhằm kịp thời tuyên truyền chính sách và giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Ngoài ra, Sở Giao thông vận tải được giao tham mưu phương án khai thác, sử dụng các khu đất dọc hai bên tuyến metro số 1, Bến Thành – Suối Tiên.

TP.HCM nỗ lực giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp bất động sản – Nguồn: Internet

Trước đó, hàng loạt khó khăn về thủ tục, pháp luật quy định đến đầu tư – kinh doanh dự án nhà ở được các doanh nghiệp phản ánh tại cuộc họp giữa Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong và các sở, ngành TP.HCM với hơn 200 doanh nghiệp đầu tư – kinh doanh bất động sản trong và ngoài nước trên địa bàn thành phố. Một số khó khăn đã được chỉ đạo và giải quyết ngay trong cuộc họp.

Nổi bật, về khó khăn để được công nhận chủ đầu tư dự án doanh nghiệp phải có 100% đất ở hợp pháp, TP.HCM sẽ phân ra các loại, nếu dự án đã có 100% đất ở do doanh nghiệp đầu tư ngoài ngân sách nhà nước, Sở Xây dựng sẽ giải quyết hồ sơ xem xét công nhận chủ đầu tư. Các dự án chưa phải là 100% đất ở, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thụ lý xem xét, nếu dự án thực hiện bằng ngân sách nhà nước sẽ thực hiện theo quy định đầu tư công.

Về các điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng, Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM cho biết, các dự án đã lựa chọn chủ đầu tư hoặc chủ đầu tư đã được UBND cấp có thẩm quyền cho phép thỏa thuận nhận chuyển quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trước ngày 1/7/2014 nhưng chủ đầu tư chưa thỏa thuận hết toàn bộ diện tích đất của người sử dụng đất trong phạm vi dự án, UBND cấp tỉnh tổng hợp vào danh mục dự án cần thu hồi đất, trình HĐND cùng cấp thông qua, trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất đối với diện tích đất chưa thỏa thuận được để giao đất, cho thuê đất đối với chủ đầu tư.

R.N
(Hợp tác phát triển nội dung cùng Rubix International)

Theo: kinhdoanhvaphattrien.vn