Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9 tăng 2,7% 16/10/2020

(KDTT) – Hoạt động thương mại của Việt Nam đang có dấu hiệu tăng trở lại sau khi dịch Covid-19 tại Việt Nam đã được kiểm soát.

Ảnh minh họa.

Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9-2020 ước đạt 441,4 nghìn tỷ đồng, tăng 2,7% so với tháng trước và tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 9 tháng năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 3.673,5 nghìn tỷ đồng, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó quý III-2020 ước đạt 1.305,8 nghìn tỷ đồng, tăng 14,4% so với quý trước và tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 9 tháng đạt 2.907,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 79,1% tổng mức và tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước

Đứng thứ hai là doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 369,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,1% tổng mức và giảm 15%;

Sau đó lần lượt là doanh thu du lịch lữ hành đạt 14,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,4% tổng mức và giảm 56,3%; doanh thu dịch vụ khác đạt 383 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,4% tổng mức và giảm 5,6%.

CK

Theo link gốc: https://phapluatxahoi.vn/tong-muc-ban-le-hang-hoa-va-doanh-thu-dich-vu-tieu-dung-tha-ng-9-tang-27-213734.html