Tăng cường áp dụng khoa học công nghệ vào vận hành, quản lý 24/09/2020

(KDTT) – Là một trong những Công ty nhiệt điện có quy mô, công suất lớn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), từ khi thành lập tới nay, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải luôn chú trọng áp dụng công nghệ vào việc quản lý và vận hành, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ đời sống và sản xuất, kinh doanh cho người dân trong vùng.

Sơ đồ công nghệ NMNĐ Duyên Hải 1

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải được thành lập ngày 29/01/2015 theo Quyết định số 27/QĐ-EVNGENCO1, của Tổng Công ty Phát điện 1, được giao quản lý vận hành nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 (vận hành thương mại từ tháng 01/2016), nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 (vận hành thương mại từ tháng 3/2017) và nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng với tổng công suất 3.178 MW (vận hành thương mại tháng 4/2020) và Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải, Công ty đã đảm bảo cung cấp điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Trà Vinh nói riêng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Trong đó, nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 và Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3  là hai nhà máy nhiệt điện ngưng hơi truyền thống, sử dụng nhiên liệu than, thông số hơi cận tới hạn, công nghệ đốt hiện đại, đảm bảo các chỉ tiêu cao về độ sẵn sàng, hiệu suất, tính ổn định, an toàn và đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường do áp dụng các phương pháp lọc bụi, khử NOx và SOx thông qua các thiết bị hiện đại và tiên tiến hiện nay. Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng là nhà máy nhiệt điện ngưng hơi truyền thống, sử dụng nhiên liệu than, thông số hơi siêu tới hạn, công nghệ đốt hiện đại, đảm bảo các chỉ tiêu cao về độ sẵn sàng, hiệu suất, tính ổn định, an toàn và đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường do áp dụng các phương pháp lọc bụi, khử NOx và SOx thông qua các thiết bị hiện đại và tiên tiến hiện nay.

Từ khi được thành lập đến nay, Công ty luôn đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học và đưa ra nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Cũng từ đó tới nay, Công ty đã có 95 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được EVN/ EVNGENCO1 công nhận và ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả cao. Đặc biệt, trong năm 2019 Công ty có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý, vận hành nhà máy nhiệt điện, bốc dỡ than được EVN/ EVNGENCO1 công nhận và đang triển khai ứng dụng phổ biến ứng dụng

Cùng với đó, Công ty luôn chú trọng quan tâm việc ứng ụng khoa học công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty đã triển khai triệt để việc chỉ đạo, quản lý, đánh giá kết quả thực hiện công việc thông qua hệ thống phần mềm Eoffice 3.0, HRMS, phần mềm quản lý công việc,…. Các kế hoạch công tác ngày/ tuần/ tháng được thông tin xuyên suốt và cập nhật hàng ngày thông qua hệ thống màn hình hiển thị nội bộ. Từ đó giúp cho việc triển khai, quản lý, đánh giá kết quả thực hiện công việc được chính xác, hiệu quả.

Công ty cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số. Triển khai thực hiện có hiệu quả các hệ thống phần mềm dùng chung của EVN/ EVNGẸNCO1. Tất cả các văn bản của Công ty điều được phát hành điện tử, thực hiện chữ ký số, góp phần rút ngắn thời gian và giảm chi phí thực hiện. Trong năm 2020, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tiếp tục đẩy mạnh triển khai hệ thống hóa các công việc bằng lưu đồ, triển khai thực hiện chủ trương số hóa trong các cuộc họp, hạn chế tối đa sử dụng tài liệu giấy trong các cuộc họp.

Để đảm bảo môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất, Công ty luôn vận hành các hệ thống xử lý khí thải, nước thải, quản lý các chất thải phát sinh theo đúng quy định. Thực hiện giám sát môi trường định kỳ hàng quý theo đúng quy định với các thông số, chỉ tiêu giám sát đều đạt theo quy chuẩn môi trường. Đồng thời, thực hiện giám sát tự động liên tục khí thải, nước xả thải làm mát và truyền trực tiếp các số liệu các thông số môi trường về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh để theo dõi và giám sát liên tục.

Hệ thống xử lý khí thải, bụi: Duyên Hải 1 đã đầu tư hệ thống xử lý NOx (SCR), hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP), hệ thống xử lý SO2 (FGD); ống khói cao 210m, khí thải sau khi xử lý đáp ứng QCVN 22:2009/BTNMT.

Phòng ĐKTT NMNĐ Duyên Hải 3.

Công ty đã chủ động áp dụng ngưỡng phát thải đối với khu vực đô thị có yêu cầu khắt khe hơn về thông số phát thải (khi điều chỉnh địa giới hành chánh của Huyện Duyên Hải thành lập Thị xã Duyên Hải). Đồng thời, nghiên cứu, cải tiến đưa hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP) các tổ máy S1, S2 của Duyên Hải 1 vận hành ngay từ thời điểm đốt lò đáp ứng quy chuẩn QCVN 22:2009/BTNMT ở mọi mức tải; Chuyển đổi nhiên liệu khởi động lò từ dầu FO sang dầu DO đối với lò hơi phụ.

Ngày 04/7/2020, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải vinh dự được nhận giải thưởng “Năng lượng bền vững năm 2019” tại Lễ vinh danh và trao Giải thưởng Năng lượng bền vững lần thứ I năm 2019 do Bộ Công Thương và Hội Khoa học công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam tổ chức.

Đến nay, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã đảm bảo vận hành ổn định các nhà máy; sản lượng điện do Công ty sản xuất đã tăng từ 6,4 tỷ KWh/năm (năm 2015) lên đến 16.005 tỷ KWh/năm (năm 2019), Trong 9 tháng đầu năm 2020, sản lượng điện sản xuất của Công ty đạt  14.785 tỷ kWh điện điện góp phần quan trọng trong việc đảm bảo điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đặt biệt là khu vực miền Tây Nam Bộ. Các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất, năng suất lao động,… cũng được Công ty kiểm soát tốt, đảm bảo hiệu quả sản xuất điện. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Công ty cũng đã thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách hơn 5.140 tỷ đồng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

HẢI LINH.