web analytics

Hội An đứng đầu danh sách “Những thành phố tuyệt vời nhất thế giới 2019”

Hội An đứng đầu danh sách “Những thành phố tuyệt vời nhất thế giới 2019” 12/07/2019

(KDTT) – Tạp chí du lịch hàng đầu của Mỹ – Travel and Leisure đã chọn Hội An (Quảng Nam) đứng đầu danh sách “Những thành phố tuyệt vời nhất thế giới 2019”. Bảng xếp hạng này dựa trên khảo... 

Hội An đứng đầu danh sách “Những thành phố tuyệt vời nhất thế giới 2019” 12/07/2019

(KDTT) – Tạp chí du lịch hàng đầu của Mỹ – Travel and Leisure đã chọn Hội An (Quảng Nam) đứng đầu danh sách “Những thành phố tuyệt vời nhất thế giới 2019”. Bảng xếp hạng này dựa trên khảo...