web analytics

học phí

Không tăng học phí năm học 2023 – 2024 03/08/2023

(KDTT) – Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa nghị định 81 theo hướng không tăng học phí năm học 2023 – 2024, trình Chính phủ trước ngày 8/8. Văn phòng Chính phủ... 

Những trường Hà Nội có học phí lớp 1 hàng trăm triệu đồng 05/05/2019

(KDTT) – Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc Hà Nội có học phí lên tới hơn 560 triệu đồng. Ít nhất 12 trường khác có mức học phí hơn 100 triệu đồng. Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc Hà Nội (UNIS) UNIS...