web analytics

Hoà Lac

Hòa Lạc được quy hoạch lên thành phố cùng Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn, ‘sốt đất’ có quay trở lai? 25/10/2021

(KDTT) – Sau Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn đến lượt Hòa Lạc cũng được định hướng quy hoạch phát triển theo mô hình “Thành phố trong Thành phố”. Theo Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng – Lưu Quang... 

Di dời Đại học Quốc gia Hà Nội
Bài 1: “Siêu dự án” chỉ để học quốc phòng, cỏ mọc hoang hóa? 25/07/2021

(KDTT) – Việc di dời Đại học Quốc gia Hà Nội về cơ sở mới tại Hòa Lạc (huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) được phê duyệt từ năm 2003, nhưng tới nay dự án vẫn chưa hoàn thiện. Những công trình...