web analytics

Hỗ trợ lao động

Đại biểu đề xuất lấy nguồn từ 1 triệu tỷ tồn đọng để hỗ trợ lao động 01/06/2023

(KDTT) – Trưởng ban Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh, ông Trần Anh Tuấn đề xuất dành 1 triệu tỷ đồng ngân quỹ đang gửi ngân hàng để hỗ trợ người lao động bị mất việc... 

Đã hỗ trợ hơn 45.000 tỷ đồng cho người lao động, hộ kinh doanh 26/12/2022

(KDTT) – Sáng 26/12 tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch...