Phê duyệt khung Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội 08/09/2021

(KDTT) – UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4097/QĐ-UBND phê duyệt Khung kiến trúc chính quyền điện tử thành phố Hà Nội – xây dựng theo Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0. 

Trong bản Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội mới được phê duyệt, UBND thành phố cũng nêu rõ tầm nhìn đến năm 2025 hoàn thiện nền tảng Chính quyền điện tử Hà Nội, đưa thành phố Hà Nội dẫn đầu cả nước và xếp thứ hạng cao trong khu vực về phát triển chính quyền điện tử, tạo tiền đề phát triển chính quyền số, thành phố Hà Nội phát triển nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực.

Kiến trúc chính quyền điện tử là bản kiến trúc chung của thành phố Hà Nội, được áp dụng cho các cơ quan, đơn vị thành phố. Ảnh minh họa.

 

Đến năm 2030, thành phố Hà Nội với chính quyền số là động lực phát triển kinh tế tri thức, xã hội văn minh, hiện đại, phát triển bền vững trên cơ sở hạ tầng đô thị “thông minh” phát triển ở mức độ cao. Hà Nội trở thành thành phố “xanh – thông minh – hiện đại”; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế.

Khung kiến trúc chính quyền điện tử thành phố Hà Nội đặt ra 5 mục tiêu: Hoàn thiện hạ tầng chính quyền điện tử Hà Nội nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển chính quyền điện tử Hà Nội dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; xây dựng nền hành chính công phát triển dựa trên đổi mới phương thức hoạt động, quản lý, xử lý nghiệp vụ và cung cấp dịch vụ bằng việc khai thác hiệu quả nguồn cung cấp dịch vụ; phát triển hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng dữ liệu và các nền tảng ứng dụng dùng chung, bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng; chính quyền điện tử Hà Nội tiếp tục duy trì nhóm 5 tỉnh, thành phố đứng đầu trên cả nước, phấn đấu đưa Hà Nội thuộc nhóm các thành phố có chính quyền điện tử tốt nhất trong khu vực.

Cùng với đó là các chỉ tiêu cụ thể: Phát triển các hệ thống nền tảng chính quyền điện tử gồm hạ tầng mạng, trung tâm dữ liệu bảo đảm an toàn thông tin; hoàn thành triển khai các cơ sở dữ liệu cốt lõi. Phát triển 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cung cấp qua Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử dùng chung 3 cấp, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia. Trên 40% người dân, doanh nghiệp tham gia hệ thống chính quyền điện tử được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất. Hà Nội tiếp tục duy trì chỉ số về chính quyền điện tử nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước…

Quyết định cũng nêu rõ, thành phố Hà Nội quan điểm xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử là một quá trình, vì vậy cần liên tục duy trì và hoàn thiện kiến trúc để kiến trúc chính quyền điện tử phát huy cao nhất hiệu quả trong quá trình phát triển ứng dụng công nghệ thông tin của thành phố…

TÚ MINH

Bạn đang đọc bài Phê duyệt khung Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội
tại chuyên mục Khoa học – Công nghệ.
Cung cấp thông tin, liên hệ đường dây nóng: 0968527066.
Hoặc Email: bandientukdtt@gmail.com

Theo KDPT