Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh:
Việt Nam nhớ Bác – Nỗi nhớ cha… 19/05/2020

(KDTT) – Khi nắng tháng 5 trải dài trên những con đường của Thủ đô Hà Nội, cũng là lúc hơn 90 triệu trái tim Việt Nam lại cùng chung nhịp đập nối dài, nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị cha già kính yêu của dân tộc, nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890 – 19/5/2020). Trong mỗi lĩnh vực, ở mỗi phương diện của đời sống xã hội đều có bóng dáng tư tưởng của Người soi đường, dẫn lối, tựa như “kim chỉ nam” hành động. Cả cuộc đời Người đã dâng trọn cho non sông Việt Nam.

Bác Hồ – Một tình yêu bao la

Đó là tựa đề một ca khúc của cố nhạc sĩ Thuận Yến, khi ông lấy cảm hứng trong dịp được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1966 và những tình cảm, lòng ngưỡng mộ, kính yêu đối với vị Cha già của dân tộc, đã dành cả cuộc đời cho đất nước hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Những ca từ sâu sắc, thiết tha ấy đã nói lên tình yêu thương chung nhất, kính ngưỡng nhất của mọi người dân Việt Nam và cả nhân loại đối với Bác:

“Bác Hồ, Người là tình yêu thiết tha nhất

Trong lòng dân và trong trái tim nhân loại.

Cả cuộc đời Bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân,

Cả cuộc đời Bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam”.

Bác đặc biệt chăm lo cho đời sống của người dân Việt Nam, ở tất cả các tầng lớp. Bác thương các cụ già, thương đàn cháu nhỏ, thương đoàn dân công, thương người chiến sĩ,…, từng cử chỉ, hành động, lời nói của Người đều chan chứa tình thương. Cả cuộc đời Bác chẳng gợn chút riêng tư, chỉ có một ham muốn tột bậc, “là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Ngay cả những ngày cuối đời, Bác chỉ có một nguyện vọng là thân xác được đem hỏa táng, tro cốt chia làm ba phần, đem đặt ở ba miền: Bắc – Trung – Nam. Nỗi niềm dân tộc luôn khắc sâu trong tâm trí của Người. Ngày Bác ra đi, “người tuôn nước mắt, trời tuôn mưa”, cả nhân loại xót thương cho cuộc đời thanh cao của một con người vĩ đại, một trái tim nhân hậu, một tình yêu bao la.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm, chúc Tết Đoàn Không quân Sao Đỏ.

Đúng như lời phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cuộc đời 79 mùa Xuân của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”.

Cả một đời cống hiến không ngừng nghỉ

Hơn 50 năm kể từ khi Người ra đi, nhưng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ là những tài sản vô giá để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; mãi mãi là niềm tự hào, nguồn cổ vũ to lớn đối với các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau.

Người ra đi tìm đường cứu nước và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc ta đã giành thắng lợi vang dội trong cuộc Cách mạng Tháng Tám, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Pháp, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Bác ra đi, để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bản Di chúc mang tầm tư tưởng và trí tuệ của thời đại. Thực hiện bản Di chúc bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dưới sự lãnh đạo của Đảng, hơn 50 năm qua cách mạng Việt Nam đã không ngừng tiến lên giành được nhiều thắng lợi vẻ vang.

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội theo mong muốn của Người, từ ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đến nay, trải qua 9 kỳ đại hội Đảng (từ Đại hội IV đến Đại hội XII), Đảng ta đã ngày càng xác định rõ hơn những quan điểm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đặc biệt, công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo tiến hành sau gần 34 năm đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội và tình trạng kinh tế kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành và phát triển.

Tư tưởng của Người luôn là “kim chỉ nam” dẫn lối mọi hoạt động.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng trưởng cao so với khu vực và trên thế giới. Chính trị – xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được tăng cường. Văn hóa – xã hội có bước phát triển, bộ mặt đất nước và đời sống nhân dân có nhiều thay đổi tích cực. Dân chủ xã hội chủ nghĩa ngày càng mở rộng. Đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được phát huy. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.

Phát biểu tại Chương trình Giao lưu Điển hình tiên tiến về học theo Bác, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định:

“Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu – vị lãnh tụ thiên tài, lỗi lạc của Đảng, Nhà nước và dân tộc ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Cả cuộc đời của Người là một quá trình rèn luyện, cống hiến không ngừng nghỉ, không mệt mỏi, hiến dâng trọn đời cho Tổ quốc, cho đồng bào, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người. Người là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng, chủ nghĩa yêu nước trong sáng và là biểu tượng đấu tranh vì độc lập, tự do, hòa bình, dân chủ, tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là biểu tượng sáng ngời về ý chí, nghị lực và sự rèn luyện vượt qua mọi gian lao, thử thách; nêu cao bản lĩnh cách mạng, tuyệt đối trung thành và kiên định với lý tưởng của Đảng; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, sống giản dị, gần gũi, thương yêu và quý trọng Nhân dân. Người còn là hiện thân của tinh thần nhân ái của dân tộc Việt Nam, là biểu tượng của đạo đức cộng sản cao đẹp, trong sáng.

Tiếp nối và phát triển

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Việc tiếp nối và phát triển những thành quả mà cha ông ta để lại chính là nghĩa vụ và trọng trách cao cả của thế hệ sau, từng ngày hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam “hùng cường”, “sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác giáo dục lý tưởng, bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức, nhân cách. Người căn dặn chúng ta: “Người tốt, việc tốt như hoa nở mùa xuân, nêu gương sáng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng”; và “Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Bây giờ xã hội mới, không có áp bức bóc lột, ai cũng có thể vươn tới đỉnh cao của đạo đức cách mạng. Những gương thánh hiền ngày xưa chỉ có mấy chục và là chuyện của nước ngoài, chuyện tưởng tượng ra. Còn thánh hiền ngày nay bao gồm hàng triệu con người có thật trong nhân dân Việt Nam ta, ở trong nhà hay ra ngõ đều có thể gặp được. Đó là những anh hùng, dũng sĩ, chiến sĩ thi đua…  đang cùng nhau viết nên những trang sử vô cùng oanh liệt mà con cháu ta sẽ mãi mãi tự hào”.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Thực tế, Việt Nam đã được làm rạng danh bởi những con người có thật như thế. Đó là những nhà chính trị tài ba, lỗi lạc, lãnh đạo, ổn định trật tự xã hội nước nhà. Đó là những doanh nhân Việt ghi tên mình vào “bảng vàng” tỷ phú danh giá thế giới; những nhà khoa học, nhà nghiên cứu ngày đêm miệt mài nghiên cứu ra những loại thuốc mới, thiết bị máy móc mới phục vụ y tế, sản xuất; những người chiến sĩ vẫn vững vàng tay súng gìn giữ từng tấc đất quê hương; những y bác sĩ luôn tận tình, dốc lòng cứu chữa người bệnh;…. Nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hiện nay, những con người Việt Nam ấy, mỗi người góp chút sức lực nhỏ bé, làm nên “tấm áo giáp” kiên cố bảo vệ đất nước, đưa Việt Nam trở thành một trong những nước kiểm soát dịch bệnh tốt nhất thế giới.

Ngày qua ngày, mỗi người dân Việt Nam đều như một chiến sĩ, chiến đấu và cống hiến trên nhiều mặt trận, nhiều lĩnh vực khác nhau. Song toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đều đã và đang sống, học tập và chiến đấu theo tấm gương Hồ Chí Minh sáng ngời, đó là điều kiện để tạo ra những cốt cách mới, góp phần xây dựng một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; một Việt Nam ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong mỏi của Bác lúc sinh thời.

Theo KDPT