web analytics

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV: Bộ, ngành chuẩn bị báo cáo những vấn đề gì? 28/09/2019

(KDTT) – Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về kết quả xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV (khai mạc ngày 21/10/2019, dự kiến bế mạc ngày 21/11/2019), Thủ tướng Chính phủ đã phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số báo cáo, tờ trình, dự án Luật.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020; Dự  án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Báo cáo của Chính phủ về phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020 (trong đó có nội dung về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (vốn ngoài nước) cho 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình và vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai-len cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135); Tờ trình của Chính phủ về việc xem xét, quyết định việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015; Tờ trình của Chính phủ về việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước…

Bộ trưởng Bộ Công an chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 63/2013/QH13 về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu); Báo cáo của Chính phủ về tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội năm 2019; Báo cáo của Chính phủ về công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; Báo cáo của Chính phủ gửi Đoàn giám sát của Quốc hội việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án năm 2019; chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về hoạt động tương trợ tư pháp; chuẩn bị Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 về tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội việc miễn tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước; Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 32/2016/QH14 về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp; Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 theo cơ chế chương trình mục tiêu quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ việc thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện; Báo cáo của Chính phủ về tình hình và kết quả xử lý tồn tại, yếu kém của các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo Nghị quyết số 94/2015/QH13 của Quốc hội; Báo cáo của Chính phủ về tình hình trật tự an toàn giao thông năm 2019; Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 về điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 38/2004/QH11; Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 52/2017/NQ14 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020; Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện chính sách phát triển giao thông vận tải đường sắt và việc sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư cho giao thông vận tải đường sắt.

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chuẩn bị các Báo cáo của Chính phủ việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2018; Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện quyền trẻ em và việc thực hiện nhiệm vụ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương liên quan đến trẻ em; phối hợp chuẩn bị Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Y tế chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về kết quả hoạt động và việc quản lý sử dụng Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá; Báo cáo của Chính phủ về việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế; Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chuẩn bị dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị Dự án Luật Thanh niên (sửa đổi); phối hợp chuẩn bị Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chuẩn bị Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thư viện.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về Đề án tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tổng Thanh tra Chính phủ chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; Báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2019; chủ trì, chuẩn bị với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về kết quả thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai đoạn 2011 – 2017.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về kết quả xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ trình bày tại Phiên khai mạc; Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về hoạt động chất vấn; Nghị quyết số 113/2015/QH13 về tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn.

Theo Bizlive