web analytics

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV: Dự kiến xem xét thông qua nhiều dự án Luật quan trọng 16/05/2019

(KDTT) – Theo kế hoạch công tác, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra từ ngày 20/5 tới ngày 14/6. Tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến sẽ xem xét, thông qua nhiều dự án Luật quan trọng như: Luật Đầu tư công, Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Giáo dục (sửa đổi), Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra từ ngày 20/5 tới ngày 14/6.

Đến nay, các dự án, dự thảo trình Quốc hội đều đã được UBTVQH cho ý kiến, trong đó có dự án Luật được trình UBTVQH đến 2 lần. 2 dự án Luật đã được gửi xin ý kiến đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội. Đối với 8 dự án Luật trình Quốc hội cho ý kiến, 2 dự án trình tại phiên họp tháng 3/2019, còn 6 dự án và các nội dung về giám sát chuyên đề, chương trình giám sát của Quốc hội được trình tại Phiên họp thứ 33 của UBTVQH.

Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Quốc hội giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018; xem xét, thông qua các nghị quyết về Chương trình giám sát và thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2020; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; UBTVQH báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn…

Tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 dự kiến 19 ngày, trong đó, xây dựng Luật: 9,75 ngày; giám sát tối cao và các vấn đề quan trọng khác: 7 ngày; khai mạc, bế mạc và thông qua: 2,25 ngày.
Theo KDPT