web analytics

Hướng dẫn khám chữa bệnh BHXH trong tình hình dịch Covid-19 08/08/2020

(KDTT) – Nhằm hỗ trợ thực hiện công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân Covid-19 tại Thành phố Đà Nẵng, Bộ Y tế đã có công văn số 4176/BYT-BH về việc tổ chức khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế cho người bệnh trong tình hình dịch bệnh do Covid-19.

Ảnh minh họa

Bộ Y tế cho biết, Bộ nhận được công văn số 2721/SYT-NVY, ngày 30-7-2020 của Sở Y tế TP. Đà Nẵng về việc xin ý kiến về khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) cho người bệnh trong tình hình dịch bệnh Covid-19, Bộ Y tế hướng dẫn thanh toán chi phí KCB BHYT cho người có thẻ BHYT trong thời gian dịch bệnh do Covid-19 như sau:

Đối với trường hợp đến KCB tại cơ sở có hợp đồng KCB BHYT nhưng không phải là nơi đăng ký KCB ban đầu theo hướng dẫn của Sở Y tế: Thanh toán như trường hợp đi KCB đúng tuyến.

Đối với trường hợp đến KCB tại cơ sở KCB không có hợp đồng KCB BHYT nhưng được Sở Y tế giao nhiệm vụ tiếp nhận để cấp cứu, điều trị người bệnh có thẻ BHYT: Thanh toán chi phí KCB BHYT như trường hợp KCB đúng tuyến, theo phạm vi được hưởng và mức hưởng của người tham gia BHYT đối với trường hợp cấp cứu hoặc có giấy chuyển tuyến; thanh toán theo quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 30 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17-10-2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT đối với trường hợp người bệnh tự đến KCB (không phải cấp cứu, không có giấy chuyển tuyến KCB BHYT).

Theo phapluatxahoi.vn