web analytics

Hướng dẫn cho vay để trả lương ngừng việc do Covid-19 26/10/2020

(KDtT) – Ngân hàng Chính sách xã hội vừa ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 154/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

3 điều kiện vay vốn

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội, người sử dụng lao động (gọi là khách hàng) được xét duyệt cho vay khi đáp ứng đủ 3 điều kiện sau:

Có người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 1-4-2020 đến hết ngày 31-12-2020.

Có doanh thu quý I/2020 giảm 20% trở lên so với quý IV/2019 hoặc doanh thu quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019.

Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31-12-2019.

Mức cho vay, lãi suất, thời hạn cho vay

Mức cho vay tối đa 1 tháng của 1 khách hàng bằng 50% mức lương tối thiểu vùng (x) số người lao động bị ngừng việc và mỗi khách hàng được vay vốn không quá 03 tháng trong khoảng thời gian từ ngày 1-4-2020 đến hết ngày 31-12-2020.

Lãi suất cho vay: 0%/năm. Lãi suất nợ quá hạn: 12%/năm.

Ảnh minh họa

Thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay và khách hàng thỏa thuận nhưng không quá 12 tháng, kể từ ngày giải ngân món vay đầu tiên.

Khách hàng không phải thực hiện bảo đảm tiền vay. Đồng thời, Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay trực tiếp đến khách hàng.

Thủ tục phê duyệt cho vay và giải ngân

Theo hướng dẫn, chậm nhất ngày 5 hằng tháng, khách hàng gửi hồ sơ vay vốn đến Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay. Trong 5 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ vay vốn, Ngân hàng chính sách xã hội phê duyệt cho vay và thông báo kết quả phê duyệt cho khách hàng.

Trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt cho vay, Ngân hàng Chính sách xã hội thông báo cho khách hàng nêu rõ lý do từ chối.

Căn cứ Hợp đồng tín dụng/Phụ lục hợp đồng tín dụng đã ký, Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay giải ngân cho khách hàng bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của khách hàng.

Trường hợp khách hàng đề nghị vay vốn để trả lương ngừng việc cho các tháng trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2020 trong cùng một lần, Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay căn cứ hồ sơ vay vốn của khách hàng để phê duyệt, ký Hợp đồng tín dụng và thực hiện giải ngân 1 lần.

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội, vốn vay được khách hàng sử dụng để trả lương ngừng việc cho người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

NGÔ SƠN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn link gốc: https://phapluatxahoi.vn/huong-dan-cho-vay-de-tra-luong-ngung-viec-do-covid-19-214946.html