web analytics

Huawei nói gì về tùy chọn tiếng Việt (Trung Quốc)? 19/10/2018

Cụ thể, khi thiết lập ngôn ngữ trên máy, người dùng bỗng phát hiện tiếng Việt nhưng lại mở ngoặc ghi chữ Trung Quốc, điều này đã khiến nhiều người lầm tưởng rằng Huawei muốn ám chỉ Việt Nam thuộc Trung Quốc.

Đại diện của Huawei cho biết đây là tính năng lựa chọn ngôn ngữ và vùng (quốc gia) mà người dùng đang sinh sống. Tính năng này giúp bạn có thể sử dụng tối đa các dịch vụ và tiện ích của Huawei tại bất cứ quốc gia nào mà họ đến.

Trong trường hợp kể trên, tiếng Việt sẽ là ngôn ngữ trên máy và Trung Quốc là khu vực bạn đang sinh sống. Tất nhiên, người dùng hoàn toàn có thể tùy chọn ngôn ngữ và vùng tùy ý. Ví dụ, tiếng Anh (UK) hoặc tiếng Anh (US)… điều này sẽ giúp bạn có thể tận dụng tối đa các dịch vụ, tiện ích tại quốc gia mình đang công tác hoặc sinh sống.

TIỂU MINH
nguồn plo.vn