web analytics

Hàng loạt công ty đa cấp bị thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh 05/04/2019

(KDTT) – Sau khi đã hết thời hạn 9 tháng để kiện toàn bộ máy, cả nước chỉ có 23 doanh nghiệp được xác nhận đáp ứng các điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP. Đối với các doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD) đã ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Cả nước chỉ có 23 doanh nghiệp được xác nhận đáp ứng các điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của CPẢnh: Internet

Để nâng cao tính minh bạch trong hoạt động bán hàng đa cấp, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, trong đó bổ sung một số điều kiện đăng ký hoạt động như: Có hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp, trang thông tin điện tử để cung cấp thông tin về doanh nghiệp và hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp; có hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp; có mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, quy tắc hoạt động, kế hoạch trả thưởng, chương trình đào tạo cơ bản rõ ràng, minh bạch và phù hợp với quy định của Nghị định 40/2018/NĐ-CP; ký quỹ một khoản tiền tương đương 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn 10 tỷ đồng tại một ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam…

Để giúp các doanh nghiệp có thời gian bổ sung và kiện toàn lại bộ máy theo yêu cầu đặt ra, Nghị định đã cho thời hạn 9 tháng. Tuy nhiên đến nay, chỉ có 23 doanh nghiệp được xác nhận đáp ứng các điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP. Đối với các doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện, Cục CT&BVNTD, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại của 5 công ty: Công ty TNHH CNI Việt Nam, mã số doanh nghiệp: 0312527296 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/10/2013, người đại diện theo pháp luật: ông Cheong Chin Tai.

Thứ hai là Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại Sen Việt Group, mã số doanh nghiệp: 0106943702 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/8/2015, người đại diện theo pháp luật: ông Phạm Ngọc Bình.

Thứ ba là Công ty TNHH Thương mại Việt Nam Quốc tế mưa, mã số doanh nghiệp: 0312820551 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02/6/2014, người đại diện theo pháp luật: ông Trần Quang Ngọc.

Thứ tư là Công ty TNHH World Việt Nam, mã số doanh nghiệp: 0106685360 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/11/2014, người đại diện theo pháp luật: ông Bùi Xuân Ngọc.

Công ty thứ năm là Công ty TNHH Tam Sinh Yofoto Việt Nam, mã số doanh nghiệp: 0104743497 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/6/2010, người đại diện theo pháp luật: bà Lê Thị Bích Ngọc.

Tuy nhiên, Cục CT&BVNTD nhấn mạnh, việc thu hồi giấy chứng nhận của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp không giải phóng các doanh nghiệp này khỏi các nghĩa vụ của mình trước pháp luật, trong đó có nghĩa vụ bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia bán hàng đa cấp trong mạng lưới bán hàng đa cấp của doanh nghiệp.

Thu Hà

Theo Báo Công Thương Điện Tử