web analytics

Hà Nội: Tổ chức trực ban 24/24, theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, úng ngập 21/08/2020

(KDTT) – Ngày 20-8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) thành phố Hà Nội có Công điện số 04/CĐ-BCH về ứng phó với cơn bão số 4.

Ảnh minh họa

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai – Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tại Công điện số 09/CĐ-TWPCTT hồi 10g30 ngày 20-8-2020. Để chủ động ứng phó với mưa lũ, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố yêu cầu UBND, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các quận, huyện, thị xã; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các Sở, ban, ngành; Các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố tại Công điện số 03/CĐ-BCH hồi 15g00 ngày 18-8-2020.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn công trình, chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, đề nghị các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm, vụ thực hiện một số nội dung sau: Theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, lũ, mực nước trên các sông để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động để có giải pháp phòng tránh.

Tổ chức lực lượng và nghiêm túc thực hiện việc tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ theo đúng quy định tại Quyết định số 41/QĐ-BCH ngày 24-4-2020 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố.

Triển khai phương án bảo vệ trọng điểm, điểm xung yếu theo phương án hộ đê đã được phê duyệt; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để hộ đê, kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”; khẩn trương, tập trung xử lý dứt điểm các sự cố đê điều đã xảy ra.

Tăng cường kiểm tra hệ thống hồ đập, hệ thống đê, kè, cống, bờ bãi sông thuộc địa bàn quản lý, kịp thời phát hiện mọi diễn biến hư hỏng, sự cố công trình, báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời. Khi phát hiện sự cố phải có ngay văn bản báo cáo gửi về Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố.

Tổ chức trực ban 24/24, theo dõi, tổng hợp và báo cáo kịp thời mọi diễn biến mưa, lũ, úng ngập về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố theo quy định.

Theo phapluatxahoi.vn