Hà Nội điều tra xây dựng bảng giá đất mới từ đầu tháng 05/2019 22/04/2019

(KDTT) – Trong hai tháng 05 và 06/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội sẽ tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập thông tin giá đất trên thị trường tại 584 xã, phường, thị trấn.

Dự kiến Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.

Trong hai tháng 05 và 06/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội sẽ tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập thông tin giá đất trên thị trường tại 584 xã, phường, thị trấn. Công tác này nhằm xây dựng Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.

Hà Nội sẽ khảo sát giá đất trên 584 đơn vị hành chính trong tháng 05 và 06/2019 – Nguồn: Internet

Theo kế hoạch, đến tháng 08 và 09/2019, Tổ công tác sẽ tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả điều tra và xây dựng phương án, dự thảo bảng giá đất; xây dựng bổ sung vào bảng giá đất các đường phố mới được đặt tên, đường phố mới xây dựng; báo cáo thuyết minh, tờ trình… Sau đó, dự thảo bảng giá đất của Thành phố sẽ được gửi đến UBND tỉnh/thành phố có đất giáp ranh để lấy ý kiến; thống nhất với các tỉnh/thành phố về giá đất dự kiến ban hành (hoặc báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường để giải quyết khi không có sự thống nhất); lấy ý kiến UBND các quận, huyện, thị xã đóng góp ý kiến và hoàn chỉnh phương án xây dựng bảng giá đất. Đến tháng 10/2019, bảng giá đất sẽ gửi Hội đồng thẩm định để công bố trước 01/01/2020. Kết quả sẽ được tổng hợp để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/01/2020.

Trong bối cảnh này, nhiều ý kiến cho rằng bảng giá đất hiện tại mà các địa phương đưa ra đang quá thấp so với giá thị trường, dẫn đến khiếu kiện kéo dài, đầu cơ và trục lợi, suy giảm nguồn ngân sách từ đất đai… Không chỉ vậy, việc tăng giá đất sẽ giúp phát triển ngân sách (do nguồn thu từ đất đai đang chiếm tỷ lệ lớn trong tổng nguồn thu ngân sách), giảm tình trạng phát triển dự án tràn lan và tránh lãng phí đất đai. Ở góc độ ngược lại, nhiều chuyên gia cảnh báo cần cân nhắc kỹ lưỡng việc tăng giá để tránh ảnh hưởng tiêu cực đến công tác giải phóng mặt bằng, tính toán thuế và phí chuyển nhượng, cũng như chi phí đầu vào cho doanh nghiệp mà vốn đang phải đối mặt với nhiều quy định mới như ký quỹ, phí bảo lãnh…

R.N
(Hợp tác phát triển nội dung cùng Rubix International)

Theo KDPT