Đẩy nhanh tiến độ cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4 31/08/2021

(KDTT) – Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa ban hành công văn gửi đến các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc đẩy mạnh triển khai, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện lên mức độ 4 trong năm 2021.

Ảnh minh họa

Để có thể hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021, Bộ TT&TT đề nghị các Bộ ngành, UBND các tỉnh thành chỉ đạo xây dựng và tổ chức triển khai ngay Kế hoạch của bộ/tỉnh trong năm 2021 (nếu chưa xây dựng) theo hướng dẫn tại Công văn số 2662/BTTTT-THH. Sau khi ban hành, đề nghị gửi Kế hoạch về Bộ TT&TT trước ngày 10/9/2021 để tổng hợp, hỗ trợ, thúc đẩy triển khai.

Đồng thời, các Bộ ngành, UBND các tỉnh, TP tiếp tục chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực để thực hiện thành công, đúng tiến độ Kế hoạch trong năm 2021 và định kỳ hàng tháng gửi báo cáo tình hình triển khai cung cấp DVCTT về Bộ TT&TT tại địa chỉ: https://dti.gov.vn để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

Chỉ đạo sử dụng, khai thác hiệu quả các dịch vụ cung cấp trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; đặc biệt là kết nối, khai thác triệt để dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia để cung cấp hiệu quả các DVCTT mức độ 4, giảm thiểu giấy tờ khi người dân và doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công.

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ với Bộ TT&TT để được hỗ trợ, hướng dẫn. Đầu mối liên hệ của Bộ TT&TT tại Phòng Thông tin và dịch vụ công trực tuyến, Cục Tin học hóa.

Trước đó, ngày 21/7/2021, Bộ TT&TT đã có Công văn số 2662/BTTTT-THH gửi các Bộ ngành, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương về đẩy mạnh triển khai Kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số bộ/tỉnh chưa ban hành Kế hoạch hoặc chưa thúc đẩy tiến độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4; tỷ lệ DVCTT mức độ 4 trung bình của cả nước mới đạt 43,4%.

THU ANH

Bạn đang đọc bài viết Đẩy nhanh tiến độ cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4tại chuyên mục Khoa học và Công nghệ
Cung cấp thông tin, liên hệ đường dây nóng: 0968527066.
Hoặc Email: bandientukdtt@gmail.com

Theo KDPT