web analytics

Đầu tư 3.400 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng dùng chung của cảng Liên Chiểu 21/05/2019

(KDTT) – UBND thành phố Đà Nẵng vừa có tờ trình đề nghị HĐND thành phố xem xét, cho ý kiến về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu với tổng mức đầu tư phần cơ sở hạ tầng dùng chung 3.426 tỷ đồng.

Dự án có tổng vốn đầu tư 3.426 tỷ đồng, được triển khai thi công và đưa vào khai thác trong giai đoạn 2020 – 2022.

UBND thành phố Đà Nẵng vừa có tờ trình đề nghị HĐND thành phố xem xét, cho ý kiến về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu với tổng mức đầu tư phần cơ sở hạ tầng dùng chung 3.426 tỷ đồng để làm cơ sở thực hiện các bước đầu tư xây dựng cơ bản tiếp theo theo đúng quy định. Dự án được triển khai thi công và đưa vào khai thác trong giai đoạn 2020 – 2022.

Cảng Liên Chiểu – Nguồn: Internet

Theo báo cáo thẩm định về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án, phần cơ sở hạ tầng dùng chung đáp ứng yêu cầu cho phát triển 2 bến cảng ban đầu, có khả năng tiếp nhận tàu tổng hợp, hàng rời trọng tải 100.000 tấn, tàu container có sức chở từ 6.000 – 8.000 TEUs và bảo đảm lượng hàng hóa thông quan từ 3,5 – 5 triệu tấn/năm, đồng thời phát triển các bến cảng tiếp theo theo đúng quy hoạch.

Trước mắt, thành phố đề nghị ngân sách Trung ương bố trí 500 tỷ đồng từ nguồn 10% dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 của cả nước theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10/11/2016 của Quốc hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 để khởi công và triển khai thực hiện dự án trong giai đoạn 2019 – 2020. Đối với số vốn còn lại, đề nghị bố trí vốn cho dự án trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. Thành phố cũng đề nghị thống nhất tỷ lệ nguồn vốn ngân sách Trung ương chiếm 87,4% tổng nguồn vốn đầu tư dự án; ngân sách thành phố chiếm 12,6%.

R.N
(Hợp tác phát triển nội dung cùng Rubix International)

Theo: kinhdoanhvaphattrien.vn