Chú trọng nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH&CN vào phát triển kinh tế – xã hội 15/09/2021

(KDTT) – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Hội nghị “Đội ngũ trí thức Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”, bằng hình thức trực tuyến. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức chiều ngày 15/9 với 140 đại biểu tham dự trực tiếp tại điểm cầu Hà Nội và khoảng 2.000 đại biểu tham gia trực tuyến qua điểm cầu tại 62 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng cho biết, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tập hợp được đông đảo đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong và ngoài nước từ 1,8 triệu trí thức năm 2015 đã tập hợp được trên 2,2 triệu trí thức vào 2020, chiếm 32,5% đội ngũ trí thức cả nước, đã có 153 hội thành viên gồm 63 Liên hiệp Hội địa phương và 90 hội ngành toàn quốc, 596 tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc.

Theo ông Phan Xuân Dũng, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Là một bộ phận trong lực lượng cách mạng, tri thức có nhiệm vụ thi đua phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân”, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam luôn mang trong mình nhiệt huyết cách mạng, khát vọng vươn lên, đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực, là quốc sách hàng đầu để phát triển đất nước; phát triển đất nước phải dựa và bằng khoa học và công nghệ.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị có 11 báo cáo và tham luận do các ban, bộ, ngành, hội ngành toàn quốc, Liên hiệp hội địa phương, đơn vị trực thuộc, nhà khoa học đại diện cho đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam trình bày. Các báo cáo tập trung chia sẻ kết quả hoạt động nổi bật của VUSTA cũng như đánh giá vai trò của VUSTA và đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ giai đoạn 2015-2020, đồng thời đưa ra các định hướng cốt lõi nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội VIII của VUSTA trong thời gian tới.

Hội nghị cũng đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước một số giải pháp nhằm phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ trí thức KH&CN, khai thác tối đa trí tuệ sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ trí thức KH&CN trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Để Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đi vào thực tiễn, Thủ tướng đề nghị Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tiếp tục phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền thúc đẩy việc thể chế hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng về KH&CN; đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH&CN vào phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường…

PV

Bạn đang đọc bài Chú trọng nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH&CN vào phát triển kinh tế – xã hội
tại chuyên mục Tiêu điểm – Sự kiện.
Cung cấp thông tin, liên hệ đường dây nóng: 0968527066.
Hoặc Email: bandientukdtt@gmail.com

Theo KDPT