web analytics

Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường không cho học sinh viết vào sách giáo khoa 25/09/2018

(KDTT) – Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành chỉ thị về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các nhà trường phổ thông.

 Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương tổ chức quán triệt đến từng cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh về việc giữ gìn, bảo quản sách giáo khoa để sử dụng lâu bền, hướng dẫn học sinh thực hiện các hoạt động học và ghi kết quả học tập vào vở, không viết, vẽ vào sách giáo khoa.

Chỉ thị yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ quản lý, giáo viên vi phạm quy định, khiến học sinh phải mua nhiều xuất bản phẩm tham khảo nhưng sử dụng không hiệu quả, gây lãng phí.

Chỉ thị cũng yêu cầu Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức rà soát lại việc in ấn, phát hành sách giáo khoa hiện hành, báo cáo lại Bộ Giáo dục và Đào tạo phương án chỉnh sửa bản thảo sách giáo khoa trước khi tái bản.

Theo vtv.vn