Thứ Tư , 15 Tháng Tám 2018

Quản trị nhân lực trong cách mạng 4.0: Câu trả lời cho phát triển doanh nghiệp

Quản trị nhân lực trong cách mạng 4.0: Câu trả lời cho phát triển doanh nghiệp

(KDTT) – Khoa học – Công nghệ là vấn đề then chốt không thể thiếu trong tiến trình để Việt Nam nắm bắt và thụ hưởng những thành quả hữu ích từ cuộc cách mạng 4.0. Trong cuộc cách ...

Read More »
scroll to top