Thứ Tư , 15 Tháng Tám 2018

Mở nút thắt cho doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế tiếp tục phát triển trong năm 2018

Mở nút thắt cho doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế tiếp tục phát triển trong năm 2018

(KDTT) - Hội thảo nhằm tham mưu, tư vấn kịp thời cho doanh nghiệp trong hoạt động định hướng kinh doanh, sản xuất; đề xuất những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; góp p ...

Read More »
Khám phá mới về MFGM của Mead Johnson tại hội thảo khoa học

Khám phá mới về MFGM của Mead Johnson tại hội thảo khoa học

(KDTT) - Công ty dinh dưỡng nhi khoa hàng đầu thế giới – Mead Johnson Nutrition phối hợp cùng Hội Nhi khoa Việt Nam tổ chức chuỗi chương trình hội thảo khoa học với chủ đề “Dinh d ...

Read More »
Cốt cách văn hóa doanh nghiệp – nền móng cho sự phát triển bền vững

Cốt cách văn hóa doanh nghiệp – nền móng cho sự phát triển bền vững

KDTT- Nhằm đáp ứng nguyện vọng của đông đảo doanh nhân trong cả nước, đáp ứng những biến chuyển của tình hình xã hội – chính trị mới, với phương châm “Hội tụ - Làm giàu - Kiến quố ...

Read More »
Tập đoàn Legrand và Công ty Cổ phần Công nghệ DHL Việt Nam giới thiệu sản phẩm Busway và máy biến áp

Tập đoàn Legrand và Công ty Cổ phần Công nghệ DHL Việt Nam giới thiệu sản phẩm Busway và máy biến áp

(KDTT) Tập đoàn Legrand và Công ty Cổ phần Công nghệ DHL Việt Nam vừa phối hợp tổ chức buổi hội thảo giới thiệu sản phẩm Busway và Máy Biến áp do Tập đoàn Legrand sản xuất tại Ita ...

Read More »
scroll to top