Thứ Hai , 18 Tháng Sáu 2018

Home » Kinh Tế » Tài Chính - Chứng Khoán » Giấy phép kinh doanh: “Mớ bòng bong” bủa vây doanh nghiệp

Giấy phép kinh doanh: “Mớ bòng bong” bủa vây doanh nghiệp

Tháng Bảy 17, 2017 9:00 sáng by: Category: Tài Chính - Chứng Khoán, Trang Nhất Leave a comment A+ / A-

(KDTT) Số lượng các loại giấy phép kinh doanh mà doanh nghiệp đang phải tuân thủ trong quá trình kinh doanh, theo ước tính mới nhất của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) là 3.407! Con số khổng lồ đang vây quanh doanh nghiệp cho thấy tính trầm trọng của vấn đề.

ảnh 1

Vì đâu nên nỗi?
Số lượng ngành nghề kinh doanh có điều kiện chỉ là 243 mà số lượng giấy phép nhiều đến thế? Bởi đơn giản, để kinh doanh trong một ngành nghề, doanh nghiệp phải đáp ứng nhiều điều kiện cho mỗi hoạt động. Mỗi hoạt động đó lại có thể phải xin một giấy phép riêng.
243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện chỉ là ngành nghề kinh doanh “mẹ”, trong từng lĩnh vực cụ thể, mỗi ngành nghề kinh doanh “mẹ” lại gồm nhiều ngành nghề kinh doanh con, cháu. Điều này cho thấy số ngành nghề kinh doanh có điều kiện hiện nay nếu thống kê đầy đủ lên tới hàng nghìn ngành nghề.
Chẳng hạn, trong lĩnh vực giao thông vận tải số ngành nghề kinh doanh có điều kiện “mẹ” được thống kê là 30, nhưng số ngành nghề kinh doanh có điều kiện “con” lên tới 63 ngành nghề. Con số tương tự với các lĩnh vực tài chính là 20 ngành “mẹ”, 60 ngành “con”; lĩnh vực y tế 16 ngành “mẹ” và 52 ngành “con”; lĩnh vực xây dựng là 17 ngành “mẹ” và 26 ngành “con”; lĩnh vực ngân hàng là 8 ngành “mẹ” và 31 ngành “con”…
Bất cập
Luật Doanh nghiệp năm 2005, và hiện tại là Luật Đầu tư 2014, đã phân định quyền tự do kinh doanh theo ba mức độ. Thứ nhất là các lĩnh vực kinh doanh bị cấm, theo đó, người dân, doanh nghiệp không được phép kinh doanh trong các ngành nghề này. Thứ hai là các ngành nghề không bị cấm, nhưng cần phải đáp ứng các điều kiện bắt buộc trước khi tiến hành kinh doanh. Nếu hiểu theo logic đó, sẽ có một nhóm thứ ba còn lại, là những ngành nghề còn lại được tự do kinh doanh mà không phải tuân thủ điều kiện gì.
Tuy nhiên, trên thực tế, tiếp cận phân loại ngành nghề kinh doanh theo cách cấm, có điều kiện và không có điều kiện như thế này không chính xác bởi các lý do sau:
Thứ nhất, không một ngành nghề nào là bị cấm tuyệt đối. Kể cả sản xuất kinh doanh vũ khí, việc cấm chỉ giới hạn trong khu vực tư nhân. Đối với các chất gây nghiện, một số chất vẫn cần thiết trong các dịch vụ y tế, và được kinh doanh, sử dụng dưới một số điều kiện nhất định.
Thứ hai, không có hoạt động kinh doanh nào, thuộc ngành nghề nào là “không có điều kiện” – tức không phải đáp ứng yêu cầu hay quy định nào. Nghĩa là ngành nghề không có điều kiện, nhưng thực chất cần tuân thủ các quy định hành chính khác.
Việc phân chia ngành nghề như hiện nay không phản ánh đúng bản chất hoạt động kinh doanh, vừa phản ánh sai lệch hệ thống pháp luật hiện hành (vì các ngành không có điều kiện nhưng thực chất vẫn bị điều chỉnh bởi quy định hành chính).
Mới giải quyết được phần ngọn
Có thể nói cách tiếp cận quản lý về ngành nghề đã tỏ ra không phù hợp trong bối cảnh quản trị thị trường. Điều này đặt ra yêu cầu phải chuyển đổi hệ thống quản lý nhưng đồng thời vẫn đảm bảo được chuẩn mực chung về quyền tự do kinh doanh.
Cần phải thừa nhận rằng, quyền tự do kinh doanh là có giới hạn. Nhà nước cần có những can thiệp nhằm đảm bảo rằng, hoạt động kinh doanh của một người không làm tổn hại đến lợi ích của người khác và của cộng đồng. Vấn đề cốt lõi ở đây là sự can thiệp của Nhà nước vào hoạt động kinh doanh của người dân, của doanh nghiệp – chứ không phải là ngành nghề nào cấm kinh doanh, ngành nghề nào kinh doanh có điều kiện. Sự can thiệp đó không chỉ giới hạn trong giai đoạn đầu doanh nghiệp tham gia thị trường, mà là xuyên suốt trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vì thế, không thể cắt khúc, phân đoạn quản lý điều kiện kinh doanh cho giai đoạn gia nhập thị trường (được quy phạm hóa và đặt dưới sự kiểm soát), còn các quy định hành chính khác thì “nằm ngoài tầm ngắm”.
Sửa từng điều kiện kinh doanh như cách làm hiện nay mới chỉ giải quyết được phần ngọn. Từ bỏ hệ thống quản lý bằng đăng ký kinh doanh để chuyển sang mô hình Nhà nước điều tiết thị trường mới là lời giải căn cơ cho vấn đề.

Phương Thanh

Giấy phép kinh doanh: “Mớ bòng bong” bủa vây doanh nghiệp Reviewed by on . (KDTT) Số lượng các loại giấy phép kinh doanh mà doanh nghiệp đang phải tuân thủ trong quá trình kinh doanh, theo ước tính mới nhất của Viện Nghiên cứu quản lý (KDTT) Số lượng các loại giấy phép kinh doanh mà doanh nghiệp đang phải tuân thủ trong quá trình kinh doanh, theo ước tính mới nhất của Viện Nghiên cứu quản lý Rating: 0

About Kinh doanh & Tiếp thị

Leave a Comment

scroll to top